Nieuws

09-02-2024 21:37

“Voorjaars - Paasstukje maken”

Op woensdag 6 maart a.s. organiseert Regiobank Suelmann een workshop “Voorjaars-Paasstukje maken” in de Barnstee te Barger-Oosterveld vanaf 09:30 uur. Hiervoor zal een eigen bijdrage gevraagd worden. Graag vragen wij je vooraf (voor 21 februari a.s.) op te geven via ons kantoor. 
30-12-2023 13:41

Koepel Gepensioneerden organiseert gesprekken ‘over morgen’

Ouder worden. Het gaat vanzelf: ‘gewoon blijven ademen’. Maar hoe bereid je je er op voor? Wat komt erbij kijken? En wat is er nodig om gelukkig oud te worden of te blijven? Wat mag je van de overheid, van de samenleving, verwachten als je ouder wordt? En, andersom: wat wil en kun je...
30-12-2023 13:40

Prijzen en inflatiecijfers

Nu steeds meer indexatiepercentages bekend raken, doet dat de vraag rijzen op welke inflatie de verhogingen zijn gebaseerd en waarom sommige fondsen zelfs neigen naar de conclusie dat er sprake is van deflatie. Ronald Beelaard, voorzitter van de commissie Inkomen en Koopkracht van...
30-12-2023 13:37

Handreiking beoordeling concept-transitieplannen beschikbaar voor lidverenigingen

Hoewel nog niet duidelijk is wat ‘de politiek’ van plan is met de net voor de zomer aangenomen nieuwe Pensioenwet, is men in de pensioenwereld al een tijdje aan de slag met de daaruit voortvloeiende mogelijke overgang naar een nieuwe pensioenregeling. De redenering is immers dat de wet...
30-12-2023 13:35

Onderzoek naar kwaliteit van leven

Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)  doet een landelijk onderzoek vanuit het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het LUMC in Leiden. Het heet ‘Verschuivende grenzen en waarde(n)volle wilsverklaringen’, zie ook www.waardevollewilsverklaringen.nl . Het...
30-12-2023 13:34

Ambitieus jaarplan Koepel Gepensioneerden

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 december werd het jaarplan 2024 van de Koepel Gepensioneerden aangenomen. Daarin worden de speerpunten van het door de Koepel volgend jaar te voeren beleid genoemd. U leest ze hier.
30-12-2023 13:31

Zorgcommissie Koepel zoekt leden

Wilt u een rol spelen om de veranderingen in het Wonen, de Zorg en het Welzijn van ouderen in Nederland in goede banen te leiden, meldt u dan aan bij de commissie Zorg Wonen en Welzijn. Er zijn op korte termijn tenminste 6 extra leden nodig en in de loop van 2025 zullen samen met de...
30-12-2023 13:28

Laatste Algemene Vergadering 2023 weer geslaagd

Op 13 december jongstleden vond de laatste Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden van 2023 plaats. Ongeveer 100 aanwezige bestuursleden van lidverenigingen van de Koepel stelden unaniem het jaarplan en de begroting voor komend jaar vast en luisterden naar presentaties van...
28-12-2023 16:50

Kerstmiddag

In de rubriek Activiteiten staat een kort verslag van de kerstmiddag van 21 december jl. In het fotoalbum staan een 12-tal foto's van de kerstmiddag.
03-12-2023 15:09

Internetbankieren niet voor alle ouderen een koud kunstje

Online bankieren blijkt voor een op de tien ouderen wel eens lastig te zijn. Zij ervaren verschillende belemmeringen. Zo hebben ze moeite met de snelheid waarmee handelingen moeten worden uitgevoerd, met onduidelijke teksten op websites/apps van banken en dat die websites/apps steeds veranderen....

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode