Nieuws

02-07-2022 14:48

Behandeling nieuwe Pensioenwet niet voor de zomer

Hoewel vanuit het kabinet alles op alles werd gezet, lukt het niet om de nieuwe Pensioenwet voor het zomerreces van de Tweede Kamer af te handelen. Die laatste vond niet alleen maar liefst drie rondetafelgesprekken nodig, maar ook twee schriftelijke vragenrondes. En daardoor is vertraging...
02-07-2022 14:45

Landelijke senioren-organisaties steunen huisarts

Nu senioren vaker thuis blijven wonen (vaak omdat ze dat willen, maar soms ook omdat ze moeten), wordt de rol van de huisarts steeds belangrijker. Net zoals die van thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen overigens. Want zij zorgen (samen met bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers) immers...
24-06-2022 21:29

Seniorenfront tegen wetsvoorstel wordt breder

Groot in de krant eind deze week: de senioren van coalitiepartijen CDA, D66 en VVD laten van zich horen. In een brief aan hun Tweede Kamerfracties (en aan de fractie van de ChristenUnie, die zelf geen ouderennetwerk heeft) spuien ze flinke kritiek op het wetsvoorstel om te komen tot...
24-06-2022 21:27

Pensioenactie ‘Pas de Pensioenwet aan!’ in de krant

Voor degenen die deze week (nog) niet op onze website hebben gekeken en/of de extra mailing niet hebben ontvangen: Als u op deze link klikt, leest u het bericht van jongstleden dinsdag.  
24-06-2022 21:26

Campagne helpt ouderen veiliger online te zoeken

Ouderen die op internet iets zoeken, weten lang niet altijd dat bedrijven betalen om bovenaan de lijst met zoekresultaten te komen. Terwijl veel consumentenproblemen beginnen met een online zoekactie en het aanklikken van een advertentie die leidt naar een onbetrouwbare partij. In een peiling van...
20-06-2022 11:27

Koepel-voorzitter John Kerstens te gast bij pensioenwebinar

Op 15 juni jongstleden werd een webinar over de nieuwe Pensioenwet georganiseerd. Daarbij gingen vertegenwoordigers van de Seniorencoalitie (het samenwerkingsverband van Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM) met elkaar en met deelnemers in gesprek over de mitsen en maren van...
20-06-2022 11:25

Eindelijk aandacht voor alternatieven Pensioenwet

Tijdens het op 10 mei door de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek over de nieuwe Pensioenwet heeft John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, er onder meer op gewezen dat vakbonden, werkgevers en politiek nooit echt serieus hebben gekeken naar eventuele...
20-06-2022 11:23

Ook Volkhuisvesters-pensioen grootste bij verkiezingen

Nadat we in de afgelopen Nieuwsbrieven al schreven dat lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden de verkiezingen voor de verantwoordingsorganen in de bouw en bij het ABP wonnen, is nu de beurt aan onze vereniging bij het pensioenfonds woningcorporaties. Volkshuisvesterspensioen haalde daar maar...
13-06-2022 23:01

Woensdag aanstaande: Webinar nieuwe Pensioenwet!

Eind maart stuurde minister Schouten het voorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer. In dat wetsvoorstel is het in 2019 door kabinet, vakbonden en werkgevers gesloten pensioenakkoord uitgewerkt. Bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2023 in werking treedt. Of...
11-06-2022 15:48

Radiospotjes

De radiospotjes al gehoord?  Spot 1 (koopkracht)    Spot 2 (pensioenpot)

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode