Nieuws

03-12-2022 16:12

Campagne Laad 'm op en laat 'm aan

Bijna acht op de tien 75-plussers ontvangen het NL-Alert testbericht op hun mobiele telefoon. Daarmee is het bereik van NL-Alert ook onder deze groep hoog. Maar het kan nog beter. Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert u over noodsituaties, bijvoorbeeld bij een grote brand of onverwacht...
03-12-2022 16:09

Toegankelijk betalingsverkeer vergt grotere prioriteit

15 november jongstleden constateerde het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) dat Toegankelijk betalingsverkeer nog meer prioriteit vergt. Het MOB roept banken op om meer prioriteit te geven aan het verbeteren van de toegankelijkheid van betaaldiensten. De Nederlandse Bank (DNB)...
03-12-2022 16:07

Koopkracht: dezelfde rechten in box 3 voor niet-bezwaarmakers

Enkele weken geleden berichtten wij u over de Wet rechtsherstel box 3. Een kwestie die van belang is voor alle mensen die spaargelden en/of beleggingen in box 3 van de inkomstenbelasting hebben opgegeven en daarover belasting hebben moeten betalen. Na een zogeheten massaal...
03-12-2022 16:06

Sigaar terug in de doos?

Nadat met name de Eerste Kamer het kabinet eerder al dwong de voorziene verhoging van het wettelijk minimumloon door te vertalen naar een verhoging van de AOW (en zo de zogenaamde ‘koppeling’ in stand te laten), wees de Senaat afgelopen week opnieuw de weg. Een door Martin van Rooijen...
03-12-2022 16:03

Nog even geduld…

De Tweede Kamer begint er inmiddels een gewoonte van te maken: geen enkel debat over de nieuwe Pensioenwet wordt in één keer afgerond. Het eerste wetgevingsoverleg nam maar liefst vier vergaderdagen in beslag terwijl het daaropvolgende plenair debat in de grote zaal na twee lange...
03-12-2022 16:01

Lidverenigingen Koepel Gepensioneerden gevraagd zich te melden!

Onlangs heeft voorzitter John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden (opnieuw) gesproken met Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie (de vereniging van pensioenfondsen in ons land). Voorwerp van bespreking was onder meer het verzoek van Kerstens om werk te maken van de...
27-11-2022 23:51

FASv collectiviteit voor Zorgverzekeringen 2023

Als u op onderstaande link klikt, vind u de nieuwsbrief van de FASv met de premies en collectiviteitskortingen per ziektekostenverzekeraar voor 2023. FASv Zorgcollectiviteit 2023.pdf 
27-11-2022 23:47

Casino-procedure verloren

Naar aanleiding van de zoveelste verloren juridische procedure rondom pensioenen waarvoor gepensioneerden gevraagd is om een geldelijke bijdrage, schreef Koepel-voorzitter John Kerstens op persoonlijke titel de volgende column: Met de regelmaat van de klok worden senioren opgeroepen...
27-11-2022 23:46

Verhoging AOW niet zo hoog als gesuggereerd

Als je de kranten van afgelopen week mag geloven, is het feest voor senioren: niet alleen stijgen hun pensioenen fors, maar er is ook nog eens maar liefst tien procent verhoging van hun AOW op til. De grootste krant van Nederland noemde gepensioneerden zelfs ‘spekkoper’. Natuurlijk...
20-11-2022 22:38

Meer dan volle bak

Maandag 14 november organiseerde de Koepel Gepensioneerden een voorlichtingsdag voor haar lidverenigingen over het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoor- en adviesrecht, waarmee gepensioneerden straks hun invloed kunnen laten gelden. Terwijl de lobby om die inspraak te versterken...

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode