Nieuws

29-03-2023 10:55

Koepel-voorzitter John Kerstens als gastspreker uitnodigen?

John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, is behalve in Utrecht (waar de Koepel is gevestigd) en in Den Haag ook vaak elders in het land te vinden: op bijeenkomsten en (jaar-)vergaderingen van lidverenigingen van de Koepel. Vorige week nog bij de vereniging van...
29-03-2023 10:49

Krijgt u AOW én aanvullend pensioen? Vul dan de belastingaangifte in, mogelijk hebt u recht op teruggave

Hebt u naast AOW aanvullend pensioen? En hebt u geen brief van de Belasting-dienst gekregen waarin staat dat u aangifte inkomstenbelasting over 2022 moet doen? Dan is er misschien te veel belasting over uw inkomen ingehouden. U kunt dat geld terugkrijgen. Maar daarvoor moet u wel...
29-03-2023 10:47

Meld u nú aan voor de voorlichtingsbijeenkomst Hoorrecht!

Op woensdag 5 april organiseert de Koepel Gepensioneerden opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst. Onderwerp is het hoorrecht dat verenigingen van de Koepel in de nu bij de Eerste Kamer liggende nieuwe Pensioenwet krijgen. Dat hoorrecht is straks de belangrijkste manier waarop...
29-03-2023 10:42

Voorzitter Pensioen-federatie op Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden

Op 22 maart vond er weer een drukbezochte algemene vergadering van de Koepel Gepensioneerden plaats. Bijna 100 afgevaardigden (voor het merendeel fysiek aanwezig, maar deels ook online) verleenden het bestuur décharge voor het afgelopen jaar gevoerde (financiële) beleid en spraken hun...
22-03-2023 23:08

Handreiking gesloten pensioenfondsen komt eraan

Kabinet en sociale partners beloofden met het sluiten van hun pensioenakkoord in 2019 gouden bergen: ‘Iedereen gaat erop vooruit!’ Bij het presenteren van het op dat akkoord gebaseerde wetsvoorstel om tot een nieuwe Pensioenwet te komen, bleek die belofte ineens een stuk minder hard....
22-03-2023 23:03

De verkiezingsuitslag en de nieuwe Pensioenwet

Afgelopen woensdag mocht Nederland naar de stembus om te stemmen voor Provinciale Staten en de waterschappen. De meeste belangstelling ging echter uit naar de gevolgen van de verkiezingen voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer en naar de gevolgen daar weer van voor de...
05-03-2023 15:36

70-plus ondernemers gezocht

Het aantal ondernemers op leeftijd is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Televisieprogramma Nieuwsuur wil daar een reportage over maken en is op zoek naar mensen van 70 jaar en ouder die in of na 2018 een onderneming zijn gestart. Bent u of kent...
05-03-2023 15:35

Nederland gaat naar de stembus

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten én de waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wat de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt. Ook heeft u indirect invloed op de verkiezing van de Eerste Kamer. Er zijn veel...
05-03-2023 15:34

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

De hoogte van een AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand hiervoor verzekerd is geweest. Daarbij wordt op het moment dat het recht op uitkering ingaat vijftig jaar teruggekeken. Voor elk kalenderjaar geldt dan dat men verzekerd is (geweest) als men dat jaar...
27-02-2023 22:44

Eerste Kamer buigt zich over nieuwe Pensioenwet

Nadat de Tweede Kamer eind vorig jaar een klap gaf op het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, is nu de Eerste Kamer begonnen aan de behandeling ervan. In het kader daarvan vond (na een eerdere technische briefing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) afgelopen weken...

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode