Extra ledenvergadering

03-06-2024 22:29

Op onze Algemene Leden-vergadering van 28 maart jl. werd door ons aan de leden kenbaar gemaakt dat er enkele bestuursleden zijn, die hun taken per
1 juli zullen neerleggen. We hadden in onze nieuwsbrieven herhaaldelijk het verzoek aan de leden gedaan, om het bestuur te ondersteunen door taken over te nemen of zelf in het bestuur plaats te nemen. Hierop kwamen geen reacties binnen, waar-door wij genoodzaakt waren om te melden dat onze vereniging zou worden opgeheven.

Maar... er hebben zich ondertussen drie nieuwe bestuursleden aangemeld! Daarom houden we op donderdag 27 juni a.s. om 13.30 uur een extra ledenvergadering in de Barnstee. Tijdens deze ledenvergadering worden de nieuwe bestuursleden aan de leden bekend gemaakt en kunnen de leden hun stem uitbrengen of ze wel of niet akkoord gaan met deze bestuurswijziging.

Er zal een nieuwe secretaris, een nieuwe penningmeester en een nieuw algemeen bestuurslid aan u worden voorgesteld. Zij zullen bij uw goed-keuring de vereniging verder voortzetten. De voorbereiding op deze werkzaamheden zijn al in volle gang, dus we verwachten dat de vereniging zonder problemen zal blijven voortbestaan.

Wij zien u graag op de ledenvergadering op 27 juni om de kandidaat-bestuursleden welkom te heten.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode