Nieuws

08-10-2022 21:40

Banken starten met pilot van spreekuren in bibliotheken

De drie grootste banken van Nederland  ABN AMRO, ING en Rabobank starten begin volgende week een drietal pilots in het kader van het Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer. Dit proefproject is een initiatief van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) waarin Cees van Tiggelen de...
08-10-2022 21:37

Hoge Raad velt gunstig oordeel voor Gesloten Ondernemingspensioenfonds

Op 16 september 2022 heeft de Hoge Raad een vonnis van Hof Den Haag van 9 februari 2021 bekrachtigd, op grond waarvan een onderneming een schade-vergoeding moet betalen aan het gesloten ondernemingspensioenfonds (opf) vanwege onrechtmatig handelen. Dit is gelegen in het feit dat de...
08-10-2022 21:36

Informatie over ondersteuning bij Long COVID

De stichting C-Support biedt namens de overheid mensen met langdurige covid- rest verschijnselen kosteloos medische, arbeidskundige en juridische ondersteuning.  Slechts weinigen weten die Stichting te vinden, de groep ouderen is sterk ondervertegenwoordigd.  Onze commissie Zorg, Welzijn...
08-10-2022 21:34

Nieuwe Pensioenwet opnieuw uitgesteld

Vorig jaar op 6 mei werd de gewenste ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen een jaar opgeschoven: 1 januari 2022 werd 1 januari 2023. Reden: er waren nog te veel vragen en onduidelijkheden. Deze week werd die datum opnieuw naar achteren bijgesteld: naar 1 juli 2023. Reden: er zijn nog te veel...
06-10-2022 14:41

Gezellige middag op 27 oktober gaat NIET door!

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen (ook in Barger-Oosterveld) heeft het bestuur besloten om de gezellige middag die op 27 oktober genoteerd staat, niet door te laten gaan. De leden die zich al bij Tiny Bos hebben aangemeld, krijgen hun bijdrage terug.
06-10-2022 14:35

Prijsplafond energie definitief: hoger plafond voor stroom en de tarieven omlaag.

Het kabinet heeft een definitief prijsplafond voor gas en stroom voor consumenten vastgesteld. Voor gas gaat straks een maximumprijs van 1,45 euro per kubieke meter gelden en voor stroom maximaal 0,40 euro. Het prijsplafond geldt vanaf 1 januari 2023: voor november en december ontvangen...
30-09-2022 22:33

Mogelijk compensatie voor (oud-)klanten Rabobank

Heeft u geld geleend bijvoorbeeld voor een auto, caravan of verbouwing? Heeft u het krediet rechtstreeks of via een tussenpersoon afgesloten bij Rabobank, Freo of Fideaal? Dan heeft u mogelijk recht op compensatie. Ook als u nu geen klant meer bent....
30-09-2022 22:30

Mantelzorg voor en door Ouderen

Op 29 september is het nieuwste advies van de Raad van Ouderen aangeboden aan de staatssecretaris van Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit advies benadrukt de Raad van Ouderen dat het toenemende beroep op mantelzorgers, naast werk en gezin, vraagt om een visie van de...
30-09-2022 22:25

Aanpassing schema behandeling nieuwe Pensioenwet in Tweede Kamer

En weer is er een aantal wijzigingen in het schema van de debatten over de nieuwe Pensioenwet in de Tweede Kamer. De behandeling van de nieuwe wet neemt veel meer tijd in beslag dan coalitiepartijen aanvankelijk hadden ingeschat, niet in de laatste plaats door de kritiek die de...
30-09-2022 22:22

Inflatie en Koopkracht

Ronald Beelaard, voorzitter van onze commissie Koopkracht, heeft 14 september jl. op de Algemene Vergadering van de Koepel in plaats van het gebruikelijke koop-krachtplaatjes-verhaal een presentatie gehouden over inflatie en inkomens-ontwikkeling. Het aardige aan deze presentatie is dat Ronald ter...

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode