Nieuws

13-08-2022 14:13

Kom naar het debat over het wetsvoorstel Pensioenen!

Op 6 september bieden we (om half twee ’s middags) onze petitie aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer aan. Voorafgaand daaraan zal via spotjes op alle regionale zenders nog uitgebreid aandacht aan...
01-08-2022 22:51

Energie-coach voor onze leden

De Gemeente Emmen wil mensen helpen met besparen op energie en indien wenselijk, subsidie verstrekken. Vrijwilliger bij de werkgroep Emmen geeft Energie, is Bas de Bruin, lid van onze vereniging. Bas werkt samen met meerdere vrijwilligers en zij zetten zich in om mensen die een minimum inkomen...
01-08-2022 22:47

Zomercapaciteit geldautomaten mogelijk beperkt

Consumenten en zakelijke klanten krijgen deze zomer wellicht te maken met een automaat die buiten gebruik is, waardoor zij moeten uitwijken naar een automaat op een andere locatie. Lees hier het persbericht dat Brink's en Geldmaat hierover hebben gepubliceerd.  
01-08-2022 22:41

Minder huurtoeslag voor grote groep AOW'ers onacceptabel

Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag, als de plannen van het kabinet doorgaan. Voor de Seniorencoalitie is dat onbespreekbaar. Het gaat hier om een groep ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet voor niets huurtoeslag. In het...
24-07-2022 16:36

Bezoek de Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden heeft sinds kort een nieuwe Facebookpagina. Daarop worden artikelen geplaatst die betrekking hebben op de thema's pensioenen, koopkracht en zorg. U kunt de pagina via deze link bekijken. Maar de pagina is ook te benaderen via het Facebook logo onderaan onze...
24-07-2022 16:34

Nu niet, dan niet, nooit niet?

De Telegraaf pakte deze week flink uit met een paginagroot artikel over de vraag of de pensioenen de extreme inflatie kunnen bijbenen. De kop van dat artikel luidde: ‘Tijd van grote onzekerheden.’ Maar vooral interessant was de ondertitel: ‘Pensioenbestuurders en -experts zien het...
16-07-2022 21:58

Meer dan 50.000 handtekeningen onder petitie ‘Pas Pensioenwet aan!

Afgelopen week werd de 50.000e handtekening onder de petitie ‘Pas de Pensioen-wet aan!’ gezet. Die zal voorafgaand aan de behandeling van de wet in de Tweede Kamer aan pensioenwoordvoerders worden aangeboden. Die behandeling vindt snel na het zomerreces half september plaats. Tot...
16-07-2022 21:52

Koopkracht en Energietoeslag

In juni heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belangen-organisaties opgeroepen de bestaande energietoeslag breed onder de aandacht te brengen van belanghebbenden, De energietoeslag is een eenmalige uitkering aan huishoudens met een laag inkomen. De regeling wordt...
16-07-2022 21:50

Eerste Kamer: andere financiering herstel koppeling AOW nodig

Eerder al maakte de Eerste Kamer met maar liefst drie moties haar ongenoegen kenbaar over de oorspronkelijke kabinetsplannen om de koppeling van de AOW aan het wettelijk minimumloon gedeeltelijk los te laten. Nadat het kabinet vervolgens besloot die koppeling toch volledig in stand te...
10-07-2022 21:36

Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst

Hoe kunnen we de zorg voor ouderen ook straks op peil houden, met de toenemende vergrijzing? En hoe blijven senioren zo lang mogelijk zelfstandig? Het kabinet heeft hiervoor een plan gemaakt en de Koepel Gepensioneerden kan zich in de toekomstvisie vinden. Maar er zijn nog wel wat...

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode