Nieuws

12-04-2022 00:08

Koepel mede-ondertekenaar Convenant Contant Geld

Nu steeds meer betalingen elektronisch verlopen, staat de distributie van biljetten  en munten onder druk omdat de daling van de kosten van de chartale keten geen gelijke tred houdt met de afname van het aantal contante betalingen. Daarom heeft DNB de afgelopen maanden,...
02-04-2022 17:00

Verkiezingen verantwoordingsorganen bij ABP en Bouw op komst. Stem!

Alle lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in belanghebbenden- of verantwoordingsorganen. Daarin komen ze op voor de belangen van gepensioneerden bij hun pensioenfonds. Binnenkort staan bij zowel het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) als bij...
02-04-2022 16:58

Vertrouwen centraal in nieuwe DNB Visie op Betalen

Gemiddeld genomen is de waardering onder de bevolking voor betaaldiensten hoog. Het Nederlandse betalingsverkeer is goedkoop, innovatief en betrouwbaar. Een aantal groepen ervaart echter een achteruitgang. Tot deze groep behoren onder meer een deel van de ouderen, mensen met een...
02-04-2022 16:55

Sigaar uit eigen doos

Afgelopen woensdag presenteerde het kabinet het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen dat voor gepensioneerden weinig goeds in petto heeft. Maar het kan nog gekker. Het kabinet lijkt zich inmiddels te realiseren dat ze er niet meer onderuit komt: het besluit om de koppeling van de...
27-03-2022 21:26

CBR waarschuwt voor misleidende websites

Er zijn misleidende websites actief bij de aanschaf van de Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs. Mensen denken dat ze bij de betreffende websites bijvoorbeeld een ‘pre-check’ kopen die genoeg zou zijn voor een Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs. Dat is niet zo. In...
27-03-2022 21:24

Extra Algemene Vergadering Koepel op 13 april

Nu het ernaar uitziet dat het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen onvoldoende tegemoetkomt aan de eisen van de Koepel Gepensioneerden als het gaat om voor senioren belangrijke onderwerpen, ziet het bestuur van de Koepel zich genood-zaakt om een extra Algemene Vergadering bijeen te roepen....
27-03-2022 21:23

Gesprek met minister Schouten

Afgelopen week spraken Koepel-voorzitter John Kerstens en vertegenwoordigers van andere seniorenorganisaties met minister Carola Schouten, minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen. Centraal in dat gesprek stond het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, dat volgende week...
23-03-2022 12:14

Twee nieuwe bestuursleden voor Koepel Gepensioneerden

Tijdens de vorige week gehouden Algemene Ledenvergadering van de Koepel Gepensioneerden zijn twee nieuwe bestuursleden voorgedragen en (bij acclamatie) benoemd: Han Kooy en Han van Maanen. Daarmee zijn de door het vertrek van Noud van Vught en Dick Bode vrijgevallen plaatsen in het bestuur snel...
23-03-2022 12:12

Algemene Vergadering kritisch over uitwerking pensioenakkoord

Vorige week woensdag kwam de Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden voor haar voorjaarsvergadering bijeen. Daarbij werd uiteraard over de voortgang van het pensioendossier gesproken. Naar verwachting zal het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor 1 april aanstaande aan...
23-03-2022 12:10

Heropening debat over AOW in Eerste Kamer

Onlangs kon u lezen dat in de Eerste Kamer, na een stevige lobby van de Koepel Gepensioneerden en haar collega-seniorenorganisaties, maar liefst drie moties waren aangenomen om de koppeling tussen de AOW en het wettelijk minimumloon volledig in stand te houden; ook wanneer het...

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode