Nieuws

10-09-2022 21:12

Persbericht van de Seniorencoalitie van 6 september.

Koopkrachtig pensioen nog ver weg Pas de pensioenwet aan! Met die boodschap heeft de Seniorencoalitie een petitie met 61.792 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. “De Seniorencoalitie heeft actief het overleg gezocht; met de minister, sociale partners, met...
05-09-2022 11:48

Kamervragen over belangrijke rekenfout Ministerie

Eerder wezen wij er in onze Nieuwsbrief op dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een van de stukken in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet Toekomst Pensioenen’ een belangrijke rekenfout heeft gemaakt. In een tabel waaruit zou moeten blijken dat het...
05-09-2022 11:47

Laatste kans om te tekenen!

Op dinsdag 6 september, de dag dat de Tweede Kamer officieel weer begint na het zomerreces, bieden voorzitter John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden en zijn collega’s van ANBO, KBO-PCOB en NOOM de petitie ‘PAS DE PENSIOENWET AAN’ aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie...
05-09-2022 11:45

Oproep aan pensioen-fondsen de wet na te leven

Op basis van artikel 115h van de Pensioenwet zijn pensioenfondsen verplicht medewerking te verlenen aan het vergroten van de bekendheid van verenigingen van gepensioneerden. Op die manier kunnen die zichzelf aan hun potentiële achterban (de gepensioneerden bij het pensioenfonds)...
05-09-2022 11:44

Kom op 12 september naar het pensioendebat in de Tweede Kamer!

Op 12 september is het zo ver: dan debatteert de Tweede Kamer voor het eerst over de nieuwe Pensioenwet. Hoewel (met de betrokkenheid van vakbonden en werkgevers) een breed maatschappelijk draagvlak voor de nieuwe wet wordt gesuggereerd, is daar geen sprake van. Alle...
05-09-2022 11:43

Seniorencoalitie: nog dit jaar koopkrachtmaatregelen nodig

De Seniorencoalitie vindt het teleurstellend dat het kabinet vooralsnog niet van plan lijkt te zijn om met maatregelen te komen die de koopkracht nog dit jaar verbeteren. Wel is het goed nieuws dat de AOW vanaf 1 januari waarschijnlijk flink omhoog gaat. Bij mensen met lagere en...
26-08-2022 22:17

Contant geld raakt verder uit beeld maar verdwijnt voorlopig niet

In het dagblad Trouw stond vorige week een artikel over de toekomst van contant geld in Nederland waarin ook Cees van Tiggelen, onze vertegenwoordiger in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, aan het woord komt. Lees hier het artikel.  
26-08-2022 22:14

Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels

Vanaf donderdag 25 augustus kunt u op de website onsnieuwpensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is...
26-08-2022 22:12

Rampzalige koopkrachtcijfers onderstrepen noodzaak AOW-verhoging

De augustusraming 2022 van het CPB bevestigt dat het dringend noodzakelijk is dat het kabinet gepensioneerden tegemoetkomt door de AOW te verhogen en de IOAOW niet af te schaffen. Want door de exploderende prijzen gaat de koopkracht van gepensioneerden dit jaar hard onderuit. De...
13-08-2022 14:15

Opnieuw radiospotjes de ether in

Sinds afgelopen donderdag laat de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) weer radiospotjes uitzenden met de oproep om de petitie "Pas de pensioenwet aan" te tekenen. Drie weken lang (t/m 31 augustus) worden op 13 regionale zenders in totaal 819 radioboodschappen...

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode