Weer mooi nieuws van het lobbyfront. Stapje naar meer invloed senioren op pensioen.

02-10-2021 12:59

De Koepel Gepensioneerden heeft zoals bekend drie hoofd-eisen bij de uitwerking van het pensioenakkoord:

- niet pas bij ingang van een nieuw pensioenstelsel (dus in 2026/2027) indexeren, maar zo snel mogelijk;

- bij de overstap naar dat nieuwe stelsel rekening houden met het feit dat in pensioenfondsen veel geld ‘van oud naar jong’ is gegaan (onder meer doordat de pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd), en

- meer zeggenschap van gepensioneerden in de aanloop naar het nieuwe stelsel en daarna. Het gaat immers ook om hùn geld.

Die eisen brengen we uiteraard in bij het overleg met ministers, vakbonden en werkgevers (de bedenkers van het pensioenakkoord). Maar we doen dat ook richting media en Tweede Kamer. In een klein pensioendebatje twee weken terug leidde dat tot een motie waarin onze eisen werden overgenomen en waarin de minister werd opgeroepen seniorenorganisaties nauwer bij het pensioenoverleg te betrekken. Hoewel maar vijf partijen de moeite namen om aan het debat zelf mee te doen, stemde afgelopen dinsdag wel de hele Kamer vóór die motie. De hele Kamer? Nou, nee: Forum voor Democratie  stemde als enige tegen.

Een mooi succesje weer. Hopelijk komen we zo stapje voor stapje tot een mooie uitkomst voor senioren. En dat is hard nodig, want de tijd begint te dringen en het geduld van veel ouderen raakt op. Wordt vervolgd.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode