Voorlichtingsbijeenkomst hoorrecht verplaatst

29-10-2022 14:04

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven, krijgt de discussie in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet een vervolg op 2 november aanstaande. Dan vindt namelijk vanaf 10,00 uur het afrondende plenaire debat plaats in de grote zaal van het Kamergebouw. Dat is de laatste gelegenheid waarbij bijvoorbeeld moties en amendementen om de wet gewijzigd te krijgen kunnen worden ingediend. Iedereen die wil, kan daar bij zijn (en dat kan, maar hoeft niet vanaf 10.00 uur). Aanmelden kan via onderstaande link (wel de datum op 2 november instellen) , maar is ook ter plekke mogelijk. In beide gevallen is het nodig een ID-bewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Bezoekers Registratie | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Op 2 november stond ook de voorlichtingsbijeenkomst van de Koepel Gepensioneerden over het hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden gepland. Die zal nu worden verplaatst naar 14 november. Zo kan iedereen die dat wil het Kamerdebat volgen en kunnen de uitkomsten van het debat worden verwerkt in het programma van de bijeenkomst. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat de Koepel een aantal Kamerleden heeft overtuigd om het hoorrecht en daarmee de zeggenschap van gepensioneerden te versterken. Daartoe zullen naar verwachting een of twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Waarschijnlijk zal op 14 november bovendien de uitslag van de stemming over het wetsvoorstel bekend zijn.

Plaats van handeling (People@places in Culemborg) en het programma blijven hetzelfde. Leden van lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden en hun verenigingen zelf hebben inmiddels bericht van een en ander gekregen en hebben zich via het aanmeldformulier dat door het secretariaat van de Koepel is verstuurd, kunnen aanmelden.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode