Voltooid leven wetgeving zonder maatschappelijk debat?

11-09-2021 16:17
De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de Koepel Gepensioneerden heeft in haar recente vergadering gesproken over het initiatief wetsvoorstel over levenseinde begeleiding bij voltooid leven en de mogelijke rol die de Koepel Gepensioneerden in de discussie hierover zou kunnen spelen.

Conclusie van dit overleg is dat het wetsvoorstel verre van ‘voltooid’ is, dat het gericht is op een doelgroep die feitelijk nauwelijks bestaat en, wellicht belangrijker nog, een plek dreigt te krijgen in de Nederlandse samenleving zonder dat daar een maatschappelijk debat aan ten grondslag ligt.

Ook onderkent de commissie dat het wetsvoorstel een bijna prominente plaats heeft in de formatiegesprekken over welke partij met welke gaat samenwerken; of liever wie wie uitsluit. Het onderwerp voltooid leven is té belangrijk om aan politici alleen over te laten, laat staan als inzet van partijpolitiek.

De commissie adviseert dan ook het bestuur van de Koepel Gepensioneerden om in samenspraak met andere seniorenorganisaties een ferm standpunt in te nemen conform het bovenstaande, In de kern; geen wet ‘Voltooid Leven’ zonder maatschappelijk debat over nut en noodzaak van parallelle wetgeving.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode