Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard

11-09-2021 16:24

De Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties wijzen er al een tijd op: het draagvlak voor het door kabinet, vakbonden en werkgevers in het pensioen-akkoord bedachte nieuwe stelsel staat onder druk. Los van het feit dat veel mensen niet snappen waarom het huidige pensioenstelsel zo grondig op de schop moet, slagen partijen bij het pensioenakkoord er al twee jaar niet in de voornaamste beloften daarvan waar te maken.

Er wordt dan inmiddels na druk van seniorenorganisaties wel gesproken over het eerder dan 2027 dichterbij brengen van indexatie van pensioenen, maar hoe en wanneer blijft vaag.

En er wordt dan inmiddels eveneens na druk vanuit seniorenorganisaties wel erkend dat er in de loop der jaren in pensioenfondsen wel heel veel geld van oud naar jong is gegaan en dat dat een rol moet spelen bij het overstappen naar een nieuw stelsel, maar hoe en wanneer blijft ook hier vaag. 

Uit een nieuw onderzoek van het blad PensioenPro blijkt dat het vertrouwen in dat nieuwe stelsel niet hoog is. Bijna de helft van de gepensioneerden denkt bijvoorbeeld dat z’n pensioen omlaag zal gaan. En amper 6% denkt dat-ie straks een hoger pensioen tegemoet kan zien. En dat terwijl dat laatste punt nou net volgens kabinet, vakbonden en werkgevers de belangrijkste reden was waarom het pensioenakkoord er moest komen. Met het nieuwe stelsel beloofde men een ‘koopkrachtig pensioen’, een pensioen dat méér dan het huidige zou meestijgen met de inflatie.

De Koepel Gepensioneerden voorspelt dat als partijen bij het pensioenakkoord zo blijven treuzelen met het waarmaken van hun beloften het vertrouwen nog verder gaat afnemen. En daarmee het draagvlak onder hun plannen.

Eerder deze week heeft Koepel-voorzitter John Kerstens minister Koolmees opgeroepen om snel opnieuw met seniorenorganisaties om tafel te gaan. Een eerder gesprek leidde tot de toezegging van de minister dat hij nog eens op de voorstellen van seniorenorganisaties zou ‘kauwen’. Het is nu tijd om te horen wat dat heeft opgeleverd.

Het is twee voor twaalf voor het pensioenakkoord.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode