Vaagheid troef

05-12-2021 15:48

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de aanloop daarnaartoe had de Koepel Gepensioneerden opgeroepen om staatssecretaris Wiersma ‘door te zagen’ over de onlangs door hem met zes partijen in de Kamer gesloten indexatie-deal. Door die deal, zo beweren de partijen in kwestie (en veel kranten namen dat klakkeloos over), zullen zowat alle gepensioneerden in januari eindelijk hun pensioenen weer eens verhoogd zien.

De Koepel heeft die bewering in de media een ‘fopspeen’ genoemd: voor het overgrote deel van gepensioneerden zit zo’n verhoging er ook in januari weer niet in. Inmiddels hebben bijvoorbeeld de gepensioneerden van de twee grootste pensioenfondsen in Nederland (ABP en Zorg en Welzijn) dat ook al te horen gekregen. En de komende tijd zullen veel meer gepensioneerden zo’n bericht ontvangen.

Een aantal partijen nam die oproep ter harte en bevroeg de staatssecretaris kritisch over de door hem gemaakte afspraak. Overigens had die laatste uiteraard ook al rechtstreeks van de Koepel gehoord wat die van zijn deal vindt: ‘slecht, misleidend en aanleiding om de druk nog verder te verhogen.’

De reactie van de staatssecretaris in het begrotingsdebat stond bol van uitspraken als ‘Wij kunnen niet iets gaan uitdelen wat nog niet verdiend is of waarop geen rendement is binnengehaald.’ Een uitspraak die op zijn beurt bol staat van de onjuistheden: daargelaten het feit dat het indexeren van pensioenen ‘uitdelen’ noemen ronduit schandalig is, is nu juist wél (en dat al gedurende een lange reeks van jaren) rendement behaald. In het overleg dat de Koepel Gepensioneerden volgende week met de staatssecretaris heeft, zal hij uiteraard op een en ander worden aangesproken.

Waar de Koepel dan ook op zal ingaan, is een andere uitspraak die de staatssecretaris deed. Een uitspraak die het perspectief op indexatie volgend jaar misschien toch weer een klein beetje dichterbij brengt. Of niet. Dat is namelijk onduidelijk. In reactie op vragen suggereerde de staatssecretaris dat ook als fondsen pas in de loop van het komende jaar een zogenaamde ‘beleidsdekkings-graad’ van tenminste 105% halen, ze tot indexatie mogen overgaan. Normaal gesproken, is de peildatum daarvoor november of december van het voorafgaande jaar (daarom ook de brief die gepensioneerden van ABP en Zorg en Welzijn inmiddels hebben ontvangen). Eerder al sprak de staatssecretaris over ‘mogelijke indexatie met terugwerkende kracht’. Of zijn uitspraak van deze week een variant daarop is of totaal iets anders betekent, is zoals gezegd onduidelijk. Omdat de Kamer daar in het debat niet op doorvroeg, zal de Koepel Gepensioneerden dat dus doen.

Wordt vervolgd.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode