Teken de petitie!

22-05-2022 22:11

Eind maart is het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen aangeboden aan de Tweede Kamer waarin het in 2019 gesloten pensioenakkoord tussen kabinet, vakbonden en werkgevers is vertaald in wetgeving. De Tweede Kamer wil het wetsvoorstel nog voor het zomerreces behandelen.

Wetsvoorstel niet aanvaardbaar.

Direct na het indienen van het voorstel hebben wij samen met de ouderen-organisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM duidelijk gemaakt dat het wetsvoorstel voor gepensioneerden onacceptabel is, tenzij de wetgeving wordt aangepast aan onze wensen. Ons standpunt staat verwoord in een persbericht van de Seniorencoalitie van 30 maart 2022.

In april en mei is een schriftelijke vragenronde gehouden en hebben twee rondetafel-gesprekken plaatsgevonden, één met pensioendeskundigen en één waarbij ook vertegenwoordigers van seniorenpartijen aanwezig waren (zie onze nieuwsbrief van vorige week).

Medio april werd, los van de behandeling van het wetsvoorstel, een kort ‘verzameldebat’ gehouden over diverse (andere) pensioenonderwerpen waarin een aantal moties werd ingediend met oproepen aan het kabinet. De Seniorencoalitie heeft 3 mei een position paper ingediend waarin zij haar standpunt bepaalt.

Wat moet anders?

De gezamenlijke seniorenorganisaties zijn niet tegen het wetsvoorstel maar eisen een nieuw, verbeterd pensioenstelsel. Het pensioen staat al 12 jaar stil.
En stilstand is achteruitgang. Gepensioneerden en werkenden is nu een koop-krachtig pensioen beloofd maar in het wetsvoorstel is het helemaal niet zeker dat er zo’n koopkrachtig pensioen komt. Er moeten écht wezenlijke aanpassingen worden gedaan voordat de organisaties in de Seniorencoalitie akkoord kunnen gaan met het nieuwe pensioensysteem.

Wij hebben daartoe de volgende drie eisen gedefinieerd:

1.       Blijvend indexeren

2.       Een eerlijke verdeling van de pensioenpot

3.       Echt kunnen meepraten

Petitie en radioboodschappen.

Volgende week woensdag gaat de website van de Seniorencoalitie met het thema “Pas de pensioenwet aan!” live. Via die website kan men een petitie tekenen en ons steunen in onze campagne voor de eerdergenoemde verbeterpunten van de nieuwe wet. Maar u als lezer van onze nieuwsbrief kunt de petitie nu al tekenen door het aanklikken van deze link. Een link naar de petitie staat ook op onze website. Belangrijk: nadat u op de blauwe balk “Ik ondertekende de petitie” heeft geklikt, ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van Stichting Petities waarin een link staat die u moet bevestigen. Wanneer u dat niet doet, telt uw stem niet mee.

Wij vragen u de link naar de petitie zoveel mogelijk te delen met familieleden, vrienden, kennissen en collega's.

In de maand juni zullen wij radiospotjes gaan uitzenden waarin wij Nederland gaan oproepen de petitie te tekenen om ons te steunen in het streven de aanpassingen van de pensioenwet te doen implementeren.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode