Sigaartje uit eigen doos

22-05-2022 22:09

Nadat de Tweede, maar vooral de Eerste Kamer stevig heeft geageerd tegen de AOW-plannen uit het regeerakkoord, komt het kabinet nu met nieuwe voorstellen.

De voorziene extra verhoging van het wettelijk minimumloon (met in totaal 7,5%) gaat niet in twee, maar in drie stappen plaatsvinden. En niet vanaf 2024, maar al met ingang van volgend jaar. Die eerste verhoging zal, anders dan oorspronkelijk de bedoeling was, bovendien ook doorwerken in de AOW. En daarmee lijkt de zogenaamde ‘koppeling’ toch in stand te blijven. In het regeerakkoord zou die worden geschrapt waar het die extra verhoging van het minimumloon betreft.

‘Lijkt in stand te blijven’, want bij de twee vervolgens in 2024 en 2025 voorziene verhogingen van het minimumloon groeit de AOW niet mee. En dat is wel waar in ieder geval de eerste Kamer in maar liefst drie aangenomen moties op heeft aangedrongen. Daar komt nog bij dat een groot deel van de financiering van de nu voorgestelde gedeeltelijke koppeling door senioren zelf zal moeten worden opgebracht. Zo wordt de IOAOW (die nota bene bedoeld is voor mensen met een onvolledige AOW die onder het sociaal minimum zakken) geschrapt en gaat de eerder aangekondigde verhoging van de ouderenkorting niet door. Een sigaartje uit eigen doos dus, dat bovendien juist senioren met een hele smalle beurs eerder geld kost dan oplevert.

Koepel-voorzitter John Kerstens: “Het is duidelijk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. Binnen het parlement, en daarbuiten. Door de nu gedane voorstellen wordt de koppeling (een principe in onze verzorgingsstaat) slechts gedeeltelijk hersteld en wordt de rekening daarvoor ook nog eens bij de verkeerden weggelegd. Ik zag economen al zeggen dat het kabinet zich hier ‘een omgekeerde Robin Hood’ toont. En dat lijkt me treffend uitgedrukt.”

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode