Relaas van een bewogen week

22-01-2022 12:54

Er is in de achter ons liggende week een flink aantal berichten geplaatst op onze website. Voor de mensen die deze artikelen nog niet hebben gezien, hieronder een viertal links naar die berichten. Duidelijk is dat de onvrede onder senioren verder oploopt en dat Den Haag de roep van senioren niet langer kan negeren.

Maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving Dit artikel gaat over het onbetamelijk voorstel van het kabinet om de koppeling tussen het wettelijk minimumloon en de AOW los te laten. Diverse maatschappelijk organisaties, waaronder de Koepel Gepensioneerden, hebben hierover een statement gemaakt.

Geen actie voor ouderen? Dan actie door ouderen! Het kabinet lijkt doof voor de argumenten van de seniorenorganisaties om de koopkracht van ouderen te verbeteren of in ieder geval niet te laten achteruitgaan. Als dat zo blijft is de kans groot dat de ouderen in actie komen.

Uitgestoken hand premier Rutte blijkt leeg Na twee dagen debatteren over de regeringsverklaring blijkt de "uitgestoken hand" waarover premier Rutte het vorige week had, vooralsnog een loos gebaar. Slechts twee van de vijf ingediende moties werden aangenomen.

Koepel Gepensioneerden negatief over indexatievoorstel kabinet Het draagvlak onder het voorziene nieuwe pensioenstelsel kalft steeds verder af. Een bericht over fopspenen en gehakt.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode