Pensioenfondsen gaan meer aandacht besteden aan verenigingen van gepensioneerden

29-10-2022 14:01

In de nieuwe Pensioenwet worden voor het eerst in de pensioengeschiedenis verenigingen van gepensioneerden genoemd. Zij krijgen immers ‘hoorrecht’ in het kader van alle besluiten die vakbonden en werkgevers straks zullen moeten nemen: wil men over naar het nieuwe pensioenstelsel? Naar welk soort contract? Hoe gaat men het vermogen van het pensioenfonds verdelen over alle werkenden en gepensioneerden? Op basis van welke spelregels? Met welke gevolgen?

Momenteel probeert de Koepel Gepensioneerden dat hoorrecht nog wat steviger in de wet verankerd te krijgen. Er is goede hoop op dat dit gaat lukken. Op die manier wordt de zeggenschap van de lidverenigingen van de Koepel (en dus van gepensioneerden) sterker.

Tegelijkertijd is de Koepel in gesprek met de Pensioenfederatie (de organisatie waarbij zowat alle pensioenfondsen in Nederland zijn aangesloten). Willen verenigingen van gepensioneerden straks hun nieuwe rol goed kunnen vervullen, dan is het belangrijk dat ze namens zo veel mogelijk gepensioneerden bij het pensioenfonds kunnen spreken. Dat versterkt hun positie en het draagvlak onder hun inbreng.

Op grond van de Pensioenwet zijn pensioenfondsen verplicht het bestaan van de lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden onder de aandacht van hun gepensioneerden te brengen, zodat die bijvoorbeeld lid kunnen worden. Sommige pensioenfondsen doen dat al (bijvoorbeeld op hun website of in hun magazines), maar niet allemaal.

Na een schrijven van de Koepel Gepensioneerden heeft de Pensioenfederatie aangegeven graag medewerking te verlenen aan het beter bekend maken van verenigingen van gepensioneerden. Zij zal haar leden (pensioenfondsen dus) daartoe oproepen. Binnenkort overleggen Koepel Gepensioneerden en de Pensioenfederatie over hoe dat het beste zou kunnen.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode