Ouderen oplossing, niet het probleem wooncrisis

16-10-2021 15:25

Net zoals het pensioendebat laat ook de crisis op de woningmarkt zich makkelijk ‘framen’ in een beeld van jong versus oud. Vorige week zei staatssecretaris Wiersma (die minister Koolmees vervangt) nog dat bij indexatie het gevaar bestaat dat ouderen de pensioenpot opeten en jongeren straks ‘de hond in de pot vinden’. En zo is rondom wonen het begrip ‘woonschaamte’ geïntroduceerd: ouderen zouden zich moeten schamen dat ze in hun (ruime) huizen blijven zitten, zodat er voor jongeren geen plek is.

Twee keer grote onzin natuurlijk: de aanvullende pensioenen kunnen zonder nadelige gevolgen geïndexeerd worden en ouderen kúnnen vaak niet verhuizen vanwege het gebrek aan geschikte woonruimte. Maar het is een beeld waarbij je als oudere al snel met 2-0 achterstaat.

Dat beeld probeert de Koepel Gepensioneerden om te buigen. Met effect: er wordt inmiddels gesproken over snelle indexatie van pensioenen en het besef dat ouderen niet het probleem van de wooncrisis zijn maar de oplossing dringt steeds meer door.

Afgelopen week nog meldde een aantal deskundige partijen op de woningmarkt dat de sleutel voor het oplossen van de problemen ligt bij het creëren van passende woningen voor senioren. Verhuizen zij, dan komt de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt pas echt op gang. Ga maar na: een oudere die verhuist, laat een woning na die vaak geschikt is voor een gezin, dat op haar beurt ruimte maakt voor bijvoorbeeld starters. Voorwaarde voor die doorstroming is dan uiteraard wel dat er meer voor senioren passende woningen worden gebouwd. Passend bij wat senioren willen én bij wat ze kunnen betalen. Om daar achter te komen, moeten ouderen en hun organisaties vaker bij het woonbeleid worden betrokken. Precies dat standpunt verkondigt de Koepel Gepensioneerden al een tijdje.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode