Oproep aan pensioen-fondsen de wet na te leven

05-09-2022 11:45

Op basis van artikel 115h van de Pensioenwet zijn pensioenfondsen verplicht medewerking te verlenen aan het vergroten van de bekendheid van verenigingen van gepensioneerden. Op die manier kunnen die zichzelf aan hun potentiële achterban (de gepensioneerden bij het pensioenfonds) presenteren en melden wat ze doen. Tegen de achtergrond van de nieuwe Pensioenwet (waarin gepensioneerdenverenigingen voor het eerst een plek krijgen) is dat extra belangrijk: het zijn straks immers die verenigingen die namens gepensioneerden gebruik kunnen maken van het in de wet verankerde nieuwe ‘hoorrecht’. Dat die verenigingen beter bekend worden bij gepensioneerden en dat die laatste lid kunnen worden, vergroot het draagvlak onder de positie die de verenigingen straks in het kader van hun hoorrecht innemen. Daar is iedereen bij gebaat.

Veel pensioenfondsen bieden lid-verenigingen van de Koepel al de gelegenheid gepensioneerden te benaderen of besteden zelf aandacht aan onze lid-verenigingen, maar dat gebeurt niet overal. Daarom heeft de Koepel Gepensioneerden in een brief aan de Pensioenfederatie nog eens aangedrongen op naleving van bedoeld wetsartikel. Daarbij wordt onder meer gewezen op de opmerking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Memorie van Toelichting van de nieuwe wet dat gepensioneerden door vakbonden onvoldoende worden betrokken bij voor hun pensioen belangrijke besluiten. Juist daarom geeft ze nu verenigingen van gepensioneerden een rol in de wet.

De brief aan de Pensioenfederatie leest u hier.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode