Ook Volkhuisvesters-pensioen grootste bij verkiezingen

20-06-2022 11:23

Nadat we in de afgelopen Nieuwsbrieven al schreven dat lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden de verkiezingen voor de verantwoordingsorganen in de bouw en bij het ABP wonnen, is nu de beurt aan onze vereniging bij het pensioenfonds woningcorporaties. Volkshuisvesterspensioen haalde daar maar liefst 75% van de door gepensioneerden uitgebrachte stemmen en liet daarmee vakbonden CNV, FNV en De Unie ver achter zich.

Koepel-voorzitter John Kerstens: ‘Ik ben blij met deze trendbreuk. Bij steeds meer bedrijfstakpensioenfondsen zien we dat onze verenigingen het hartstikke goed doen. Beter dan de vakbonden. Steeds meer gepensioneerden zien in dat juist onze verenigingen zich sterker maken voor hun pensioen dan vakbonden doen. Het is trouwens pikant dat de minister daar net zo over lijkt te denken. In de toelichting van het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel schrijft ze eigenlijk dat het daarin voorziene hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden er ook komt, omdat je er niet vanuit mag gaan dat hun belangen door vakbonden voldoende worden behartigd. Ze worden, in haar woorden, door vakbonden “minder betrokken” bij allerlei voor hen belangrijke keuzes omtrent pensioen.’

De hierboven bedoelde trendbreuk legt een extra verantwoordelijkheid op de Koepel Gepensioneerden om haar lidverenigingen te ondersteunen. Dat gebeurt onder meer in het onlangs opgerichte platform bedrijfstakpensioenfondsen (dat op 13 juli weer bijeenkomst) en met een nog in te plannen tweede bijeenkomst voor onze leden in verantwoordings- en belanghebbendenorganen en besturen.

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode