Nieuwe schijnbeweging?

06-11-2021 14:49

Zoals eerder was te lezen: in het pensioendossier is het spel op de wagen.

Hoe duidelijker wordt dat de onvrede onder met name gepensioneerden vanwege het almaar uitblijven van indexatie stijgt, hoe meer beweging er in de politiek komt. Drie weken geleden stemde de Tweede Kamer in met een door de Koepel Gepensioneerden ingestoken motie om vanaf begin 2022 te gaan indexeren. Twee weken geleden gaf staatssecretaris Wiersma aan dat het kabinet daartoe bereid was. Tenminste: als pensioenfondsen het afgelopen jaar een dekkingsgraad hadden van gemiddeld min-stens 105% (nu is nog 110% nodig) èn de Kamer instemt met alle uit het pensioen-akkoord voortvloeiende wetgeving. In dat laatste geval zou indexatie met terugwerkende kracht kunnen plaatsvinden.

Deze week lanceerde de PvdA een voorstel dat ertoe kan leiden dat die ‘koppel-verkoop’ wordt losgelaten. De sociaaldemocraten willen namelijk dit jaar nog een afspraak maken over indexatie. En niet pas als het hele pakket aan wetgeving is goedgekeurd. Gebeurt dat niet, dan trekt de PvdA haar voorlopige steun aan het pensioenakkoord in.

Dat past op zich bij de eerdere voorspelling dat de PvdA haar prijs voor een voorstem aan het bepalen is. Verliest het kabinet de steun van de PvdA, dan wordt het lot van het pensioenakkoord onzeker: het kabinet heeft namelijk geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Vraag is natuurlijk wel of die prijs hoog genoeg is. Het PvdA-voorstel is zeker een beweging, maar ook dit plan betekent nog steeds niet dat de vier grootste pensioenfondsen nu kunnen gaan indexeren. De beleidsdekkingsgraden van ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT zitten nog niet aan die genoemde 105%. En dat betekent dat de koopkracht van miljoenen gepensioneerden verder verslechtert, zeker tegen de achtergrond van de inmiddels fors oplopende inflatie.

In de reactie van andere partijen viel met name die van D66 op.  Op zich de grootste voorstander van het door haar eigen minister (Koolmees) gesloten pensioenakkoord en zich tot nu toe verzettend tegen elke beweging om indexatie voor gepensioneerden dichterbij te brengen, wees de pensioenwoordvoerder er nu op dat het PvdA-voorstel ‘niet effectief’ is en de onrust onder gepensioneerden niet wegneemt. Reden genoeg voor de Koepel Gepensioneerden om binnenkort met D66 om tafel te gaan zitten.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode