Minister overtuigt nog niet

16-10-2022 21:21

https://i3.cmail20.com/ei/r/B3/7B3/EC0/215520/csfinal/carola-schouten-4-99028a03cf05143c.jpg

Minister overtuigt nog niet

Deze week vond in de Tweede Kamer de voorzetting van het wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet plaats. Dat was de derde keer dat pensioen-woordvoerders met minister Schouten in debat gingen. En ook deze keer was er niet genoeg tijd om het overleg af te ronden. Dat zal nu op 19 oktober moeten gebeuren, want dan gaat men (opnieuw) verder.

In het debat van deze week probeerde de minister nog weer een keer duidelijk te maken dat de nieuwe wet ‘echt beter’ is dan de huidige. Coalitiepartijen (CDA, CU, D66 en VVD) willen dat nog wel geloven, hoewel ook zij nog vragen en wensen hebben, maar de hele oppositie lijkt nog niet overtuigd. Zo zeggen zowel Groen Links als PvdA dat de nieuwe wet, anders dan beloofd, de positie van de meer dan een miljoen werkenden die nog helemaal geen pensioen opbouwen niet verbetert. Zowel flexkrachten als het groeiende leger zelfstandigen zonder personeel vallen vaak onder geen enkele regeling. En de nieuwe wet gaat dat niet veranderen.

Aandacht was er opnieuw voor de door de Koepel Gepensioneerden en haar in de Seniorencoalitie samenwerkende collega-ouderenorganisaties ingebrachte thema’s koopkracht, comfort bij een eerlijke overstap en zeggenschap. Op de laatste twee van die punten zit beweging. Zo kondigden, nadat eerder Kamerlid den Haan dat al deed, nu ook CDA en VVD aan te broeden op een aanpassing van de wet om het daarin aangekondigde hoorrecht van seniorenorganisaties te versterken. Daarmee zou een meerderheid in de Kamer voor serieuzere zeggenschap van gepensioneerden geborgd zijn.

Uit directe contacten van de Koepel Gepensioneerden met D66 blijkt bovendien dat die partij serieus wil nadenken over versterking van de zeggenschap van gepensioneerden in het nieuwe pensioenstelsel (het hoorrecht speelt in de aanloop daarnaartoe). Pensioenwoordvoerder Marijke van Beukering zou daarvoor nu een motie en later een mogelijk eigen initiatiefvoorstel willen indienen. Dat is overigens tegen het zere been van onder meer vakbonden, die in het pensioen-akkoord hebben laten vastleggen dat aanpassing van de zeggenschap ‘niet aan de orde is’. Reden daarvoor: het vasthouden aan de eigen positie, ondanks de snel slinkende achterban onder senioren.

Het meest vaag tenslotte blijft het beloofde koopkrachtigere pensioen. Nieuwe berekeningen van de minister stuitten opnieuw op veel vragen, onder meer rondom de daarbij gebruikte aannames die niet allemaal even realistisch lijken.

Het debat wordt zoals gezegd op 19 oktober voortgezet. Daarna zal een plenair (slot)debat in de grote zaal van de Tweede Kamer worden ingepland, waarna dan in principe de week daarna de stemmingen volgen. Pikant daarbij is dat de SGP erop heeft aangedrongen dat die stemmingen pas plaatsvinden nadat de zogenaamde ‘commissie parameters’ haar rapport heeft uitgebracht. Daarin wordt onder meer aangegeven met welke verwachte rendementen pensioenfondsen straks bij hun doorberekeningen mogen rekenen. Mocht de minister dat voorstel volgen, dan zou dat (als de uitkomsten van bedoelde commissie heel anders zijn dan de huidige aannames) wel eens voor nog meer vertraging kunnen zorgen. Het is dan immers niet denkbeeldig dat om een zogenaamde ‘heropening van het debat’ wordt gevraagd.

Wordt vervolgd dus.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode