Mantelzorg voor en door Ouderen

30-09-2022 22:30

Op 29 september is het nieuwste advies van de Raad van Ouderen aangeboden aan de staatssecretaris van Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In dit advies benadrukt de Raad van Ouderen dat het toenemende beroep op mantelzorgers, naast werk en gezin, vraagt om een visie van de overheid om de mantelzorgers beter te ondersteunen. Er zijn veel  zorgen bij de huidige mantel-zorgers over de toekomst. Alleen door de zorgvrager en mantelzorger méér centraal te stellen in de professionele zorg, de mantelzorg beter te verdelen, de admini-stratieve lasten te verminderen en verlof en vergoedingen te verbeteren, worden de condities voor mantelzorgers verbeterd en zullen meer mensen dit langer kunnen volhouden.

Download het hele advies hier

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode