Laatste kans om te tekenen!

05-09-2022 11:47

Op dinsdag 6 september, de dag dat de Tweede Kamer officieel weer begint na het zomerreces, bieden voorzitter John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden en zijn collega’s van ANBO, KBO-PCOB en NOOM de petitie ‘PAS DE PENSIOENWET AAN’ aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders van alle politieke partijen aan. In de petitie worden de verbetervoorstellen van de Seniorencoalitie nog eens vermeld:

-          Zorg voor een echt koopkrachtig pensioen (dat is immers de belofte van politiek, vakbonden en werkgevers toen ze in 2019 een pensioenakkoord sloten);

-          Maak duidelijk dat naar de overgang naar een nieuw pensioenstelsel een eerlijke verdeling van de overvolle pensioenpotten plaatsvindt, waarbij ook gepensioneerden (die hun pensioen jarenlang niet verhoogd zagen) hun eerlijke deel krijgen, en

-          Geef gepensioneerden echte zeggenschap over hun pensioen, zeker nu ook de minister zelf heeft aangegeven dat hun belangen niet altijd door vakbonden worden behartigd.

Het is uiteraard zaak dat zoveel mogelijk mensen de petitie ondertekenen. Dit weekend is daartoe de laatste kans. Verzoek aan alle lid-verenigingen is dus ook dit bericht snel en massaal met hun achterbannen te delen.

Pas de pensioenwet aan - Petities.nl

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode