Laatste Algemene Vergadering 2023 weer geslaagd

30-12-2023 13:28

Op 13 december jongstleden vond de laatste Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden van 2023 plaats. Ongeveer 100 aanwezige bestuursleden van lidverenigingen van de Koepel stelden unaniem het jaarplan en de begroting voor komend jaar vast en luisterden naar presentaties van Ewout van Ommen van De Nederlandsche Bank en Nico Haasbroek, oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal. Ruim 20 bestuursleden volgden de vergadering digitaal.

De contributie voor 2024 bedraagt €2,10 per lid. Daarmee blijft de Koepel Gepensioneerden met afstand de goedkoopste belangenvereniging voor senioren met ook nog eens de meeste invloed van diezelfde senioren. Bij de Koepel maken immers senioren zelf het beleid. Die invloed zal uiteraard ook volgend jaar weer worden aangewend op het beleidsterrein pensioenen. Maar ook op de thema’s inkomen en koopkracht als ook wonen, welzijn en zorg zal de Koepel (meer) van zich laten horen. Elders in deze Nieuwsbrief, waar wordt ingegaan op het jaarplan voor volgend jaar, leest u daar meer over.

Ewout van Ommen, hoofd van de afdeling toezicht op pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank, zette uiteen hoe DNB haar toezichtstaak in het kader van de nieuwe Pensioenwet uitoefent.
Hij bevestigde de lezing van de Koepel Gepensioneerden dat ook als sociale partners niet wensen over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling zij verenigingen van gepensioneerden daarover in het kader van het in de nieuwe wet neergelegde hoorrecht dienen te consulteren. Daarbij moeten ze met argumenten (en berekeningen) aangeven waarom ze niet willen ‘invaren’.

Van Ommen gaf tevens aan dat de Nederlandsche Bank het ook als haar taak ziet te toetsen of in het traject om al dan niet te komen tot een nieuwe pensioen-regeling voldoende tijd is ingeruimd voor bedoeld hoorrecht. Hoewel dat hoorrecht speelt in de fase dat sociale partners (werkgevers en vakbonden) hun transitieplan formuleren, wordt van pensioenfondsen verwacht dat die zich vervolgens vergewissen van het feit dat verenigingen van gepensioneerden op een serieuze manier in staat zijn gesteld hun opvatting te geven (en daarop serieus is gereageerd). Dat betekent dat verenigingen van gepensioneerden pensioenfondsen daarop kunnen aanspreken.

De vergadering werd afgesloten door oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal Nico Haasbroek. Die klom in de huid van de aloude hofnar om op geheel eigen wijze (met een lach en een traan) z’n licht te laten schijnen op de recente verkiezingsuitslag (https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/de-voorspelbaarheid-van-de-nederlandse-politiek), de bijzondere (alles verhullende) taal die in de pensioenwereld wordt gesproken en de ellende en zegeningen van ouder worden.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode