Koepel Gepensioneerden organiseert gesprekken ‘over morgen’

30-12-2023 13:41

Ouder worden. Het gaat vanzelf: ‘gewoon blijven ademen’. Maar hoe bereid je je er op voor? Wat komt erbij kijken? En wat is er nodig om gelukkig oud te worden of te blijven? Wat mag je van de overheid, van de samenleving, verwachten als je ouder wordt? En, andersom: wat wil en kun je zelf nog?

Onlangs organiseerde de Koepel Gepensioneerden samen met haar partners in de Seniorencoalitie een tweetal grote startbijeenkomsten waarin senioren met elkaar en ons daarover in gesprek gingen. Hier kunt u het verslag van zo’n bijeenkomst teruglezen: Terugblik Krachtig Ouder Worden Breukelen - Seniorencoalitie Seniorencoalitie (deseniorencoalitie.nl)

Inmiddels heeft de Seniorencoalitie de toezegging van het Ministerie van Volks-gezondheid, Welzijn en Sport gekregen dat ze de komende jaren meer van dergelijke bijeenkomsten kan organiseren. Naast opnieuw een paar grote bijeen-komsten zullen dat vooral kleinschalige bijeenkomsten zijn, ‘in de buurt.’ Zodat èchte gesprekken op gang kunnen komen.

Ook de Koepel Gepensioneerden gaat dergelijke bijeenkomsten organiseren. We doen dat samen met onze lokale seniorenverenigingen en verenigingen van gepensioneerden die belangstelling hebben voor thema’s als wonen, welzijn en zorg.

Koepel-voorzitter John Kerstens is blij met de bijeenkomsten: ‘Er wordt al vaak genoeg, bijvoorbeeld in politiek Den Haag, óver senioren wordt gesproken. En veel te weinig mèt senioren. Dat gaat nu gebeuren. Iedere oudere kan daarbij zijn of haar zegje doen. Via deze bijeenkomsten kunnen we als Koepel bovendien laten zien dat we niet alleen op het gebied van pensioenen en koopkracht ons partijtje meeblazen, maar ook op een voor iedere oudere belangrijk onderwerp als dit.’

Vorm en inhoud van bedoelde gespreksbijeenkomsten zullen binnenkort in overleg met de andere partijen in de Seniorencoalitie en uiteraard met de commissie Zorg, Wonen en Welzijn van de Koepel Gepensioneerden als ook met het binnenkort op te richten Koepelplatform voor lokale seniorenverenigingen worden bepaald. Over dat platform zegt Kerstens: ‘De kracht van de Koepel zit ‘m in de koppeling die wij kunnen aanleggen tussen wat er op bepaalde onderwerpen dichtbij mensen aan de hand is, goed en fout gaat en nodig is èn de rol die we als Koepel spelen in het Haagse als het gaat om de beïnvloeding van landelijk beleid. Die wisselwerking maakt ons uniek op het terrein van pensioenen, waar onze verenigingen van gepensioneerden met hun neus op de ontwikkelingen bij pensioenfondsen en verzekeraars zitten, en steeds meer ook op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daar zijn het immers onze lokale seniorenverenigingen die bijvoorbeeld direct geconfronteerd worden met wat hun gemeente doet in het kader van bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of op het terrein van wonen voor ouderen.’

Zodra data en locaties van de bijeenkomsten bekend zijn, leest u meer daarover in de Nieuwsbrief en op de website van de Koepel Gepensioneerden.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode