Koepel Gepensioneerden dringt aan op meer tempo met boosterprik

30-11-2021 14:26

In een gezamenlijk bericht met andere seniorenorganisaties hamerde de Koepel Gepensioneerden deze week op het zo snel mogelijk zetten van de ’boosterprik’ bij 60-plussers. Dat is de beste manier om besmettingen, ziekenhuisopnames en erger onder senioren te voorkomen. Juist bij hen neemt de bescherming van eerdere vaccinaties het snelst af. Daarom zijn het nu (opnieuw) vooral senioren die in het ziekenhuis terechtkomen.

Net zoals dat bij de eerste vaccinaties het geval was, loopt Nederland ook met de boosterprik gigantisch achter bij de ons omringende landen. Dat moet echt anders. Nog langer treuzelen kan leiden tot (meer) onnodige sterfgevallen. Inmiddels is het aantal besmettingen in verpleeghuizen hoger dan ooit en neemt het aantal overlijdens onder 85-plussers weer fors toe.

Bovendien komt met het verder oplopen van de besmettingscijfers en ziekenhuis-opnames ‘code zwart’ dichterbij. In dat geval moeten artsen keuzes maken tussen voor wie wel plaats is op de ic en voor wie niet. Overigens pleiten de Koepel Gepensioneerden en de andere seniorenorganisaties voor eenduidige communicatie, juist ook van artsen, over hoe nabij code zwart nu is.
De verschillende geluiden die de laatste dagen daarover te horen zijn, leiden slechts tot onrust.

Tenslotte wijzen seniorenorganisaties op het opnieuw dreigende isolement van grote groepen (alleenstaande) senioren, en dat juist in de aanloop naar de decembermaand. Daarom wordt iedereen opgeroepen extra aandacht te geven aan ouderen in de eigen omgeving. 

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode