Kabinetsformatie

05-09-2021 13:26

Vorming meerderheidscoalitie mislukt, maar aanzet tot regeerakkoord bekend.

Donderdag 2 september zond informateur Mariette Hamer haar eindverslag aan haar opdrachtgever, de Tweede Kamer. In dat verslag meldde ze dat ze ‘helaas moet concluderen dat er op dit moment geen coalitieonderhandelingen gestart kunnen worden die gericht zijn op het vormen van een meerderheidscoalitie. Hoewel er op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheids-coalitie uit het brede midden te komen, werpen de zes partijen uit dit brede midden op andere gronden dan de inhoud blokkades dan wel voorwaarden op die onverenigbaar lijken.’

Een trieste conclusie, ruim vijf maanden na de verkiezingen. ‘Wie met wie’ lijkt belangrijker dan ‘wat met wie’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de informateur haar verslag afsluit met een aantal persoonlijke observaties. Zo spreekt zij over een ‘zeer zorgelijk feit’ dat ‘leidt tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten.’

Naar verwachting zal oud-minister Johan Remkes (momenteel tijdelijk gouverneur van Limburg) na een debat in de Tweede Kamer volgende week worden gevraagd om nu de mogelijkheid van een minderheidskabinet te onderzoeken.

Als bijlage bij haar eindverslag heeft informateur Hamer de door VVD en D66 (als winnaars van de verkiezingen) opgestelde aanzet tot een regeerakkoord gevoegd als ook een notitie met de belangrijkste bouwstenen daarvan. Daaruit blijkt dat een aantal aspecten rondom senioren die de Koepel Gepensioneerden met de presentatie van het Manifest ‘Naar een integraal ouderenbeleid’ samen met andere senioren-organisaties onder de aandacht van informateur en politiek hebben gebracht een plek hebben gevonden in bedoelde documenten. Zo wordt uitdrukkelijk gesproken over het prioriteit geven aan de bouw van geschikte ouderenwoningen en is er in het kader van het thema zorg veel aandacht voor het belang van preventie, zeker ook voor senioren. Over zaken als pensioen en koopkracht wordt in de stukken niet gesproken. Dat betekent bijvoorbeeld dat kabinet, vakbonden en werkgevers voort kunnen met de uitwerking van het door hen gesloten pensioenakkoord.

Momenteel overleggen seniorenorganisaties hoe en wanneer ze opnieuw aandacht zullen vragen voor hun inzet. Want dat dat nodig zal zijn, staat voor de Koepel Gepensioneerden buiten kijf.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode