Integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord!

02-10-2021 12:56

Voor de zomer werd de Koepel Gepensioneerden samen met een aantal andere seniorenorganisaties uitgenodigd voor een gesprek met toenmalig informateur Mariëtte Hamer. Voorzitter John Kerstens en zijn collega's zijn een stevige pleidooi om in het regeerakkoord van een nieuw kabinet serieuze aandacht te besteden aan senioren en voor hen belangrijke thema's als koopkracht, pensioen, welzijn, wonen en zorg. Dat pleidooi kracht werd bij de presentatie van het Manifest 'Naar een integraal ouderenbeleid'. 20210705-manifest-noodzaak-integraal-ouderenbeleid.pdf (koepelgepensioneerden.nl)

Kern van dat Manifest is dat er meer aandacht moet komen voor de positie van senioren in ons land. Meer waardering ook voor de belangrijke rol die ouderen in onze samenleving vervullen. Zonder inzet storten bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligers-werk zo goed als in. Seniorenorganisaties riepen de politiek op niet nog meer onderzoeken te doen, niet nog meer commissies in het leven te roepen, maar de urgentie van een aantal problemen waarmee senioren worden geconfronteerd nú te onderkennen en daar eindelijk concreet werk van te maken. Niet langer hapsnap, maar gestructureerd en integraal (dat wil zeggen: in hun onderlinge samenhang bezien).

De Manifestakte van de volgende aanbevelingen:

- Maak na alle studies en plannen harde afspraken over woningen voor senioren, met 'aantallen en jaartallen'. Goed ouder wordt ondergedompeld bij prettig wonen in leefbare wijken;

- Investeer fors in preventie en welzijn. Voorkomen is echt beter (en goedkoper) dan genezen;

- Maak een eind aan het steeds onderaan bungelen van ouderen op alle koopkrachtlijstjes. Plannen voor verdere fiscalisering van de AOW van hogere bijdragen in de zorg horen niet in een regeerakkoord, maar in de prullenbak;

- Kom in plaats van het pensioenakkoord gedane belofte van een koopkrachtig pensioen na, niet pas in 2027 maar nu;

- Pak de kansen en uitdagingen van een samenleving waarin het aantal ouderen integraal toeneemt. Maak een eind aan de situatie dat iedereen een klein beetje en niemand echt verantwoordelijk is.

Na een stevige lobby is aandacht voor het Manifest gevraagd, zijn tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week twee moties aangenomen die onze wensen een flinke stap dichterbij brengen. Zo stemde de Tweede Kamer voor het voorstel dat het (nieuwe) kabinet met een 'nationaal programma wonen voor ouderen' moet komen èn sprak de Kamer uit dat 'integraal ouderenbeleid moet worden opgenomen in het regeerakkoord'.

Twee mooie successen. Maar we zijn er nog steeds niet. Het is nu zaak een en ander 'handen en voeten te geven', dus een nieuw regeerakkoord senioren ook ècht de aandacht geeft die ze verdienen.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode