Hulpmiddelen vanuit de wet langdurige zorg

07-08-2021 12:41

Met dit artikel besteden we aandacht aan het verkrijgen van hulpmiddelen voor mensen die zorg ontvangen vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In bijgaande brochure leest u daar meer over. Deze brochure is geschreven voor mensen die zorg ontvangen vanuit de WLZ en voor hun familieleden, naasten, begeleiders en mantelzorgers.

De brochure informeert u uitgebreid over welke hulpmiddelen u vanuit de WLZ kunt krijgen. Ook worden voorbeelden genoemd van verschillende praktijksituaties. Naast deze brochure vindt u meer informatie over dit onderwerp in de “Handreiking hulpmiddelen voor cliënten met een WLZ-indicatie” van Zorginstituut Nederland. Deze handreiking vindt u op de website: www.zorginstituutnederland.nl

Bijlage: Brochure Hulpmiddelen WLZ

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode