Hoge Raad velt gunstig oordeel voor Gesloten Ondernemingspensioenfonds

08-10-2022 21:37

Op 16 september 2022 heeft de Hoge Raad een vonnis van Hof Den Haag van
9 februari 2021 bekrachtigd, op grond waarvan een onderneming een schade-vergoeding moet betalen aan het gesloten ondernemingspensioenfonds (opf) vanwege onrechtmatig handelen. Dit is gelegen in het feit dat de onderneming de uitvoeringsovereenkomst met het opf had opgezegd en geen geld beschikbaar stelde voor toekomstige toeslagverlening voor de achterblijvende slapers en gepensioneerden die niet meer bij de onderneming werkten.

Het opf was van mening dat met de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst en de daarmee gepaard gaande sluiting van het opf, het herstelvermogen van het opf significant was aangetast waardoor de achterblijvende slapers en gepensioneerden aanzienlijke schade kunnen oplopen. Volgens het opf had de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gepaard dienen te gaan met een aanbod tot (schade)vergoeding. Nu geen (schade)vergoeding was aangeboden, was de opzegging naar de mening van het opf onrechtmatig.

De onderneming verweerde zich onder meer door te stellen dat in de uitvoerings-overeenkomst een allesomvattende regeling voor vergoeding bij beëindiging was opgenomen, de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen beëindigingsvergoeding door bindend advies was vastgesteld en dat er van enige schade als gevolg van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst geen sprake is.

Het Hof besliste onder meer dat niet kan worden geoordeeld dat er geen ruimte is voor aanvullende vergoeding, dat door de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst het indexatieperspectief voor de inactieven is verslechterd en dat de onderneming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de uitvoeringsovereenkomst niet rechtmatig had kunnen opzeggen zonder het aanbieden van een (schade)vergoeding. De Hoge Raad heeft dit nu bekrachtigd.

Bron: Hoge Raad, 16 september  2022.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode