Heeft u uw bank nog in beeld?

10-01-2022 13:24

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het Actieplan Toegan-kelijk Betaalverkeer. In dit plan zijn “Eenduidige en breed gedragen normen en richtlijnen bij voornemen sluiten lokaal bankkantoor” als belangrijke pijlers op genomen. 

De informatieverstrekking bij sluiting van een bankkantoor leek beter te kunnen. Daarom zijn eenduidige richtlijnen opgesteld die in dit proces kunnen worden toegepast en alle banken hebben zich aan die richtlijnen geconformeerd.

Eén van die richtlijnen is het tijdig informeren van klanten over de voorgenomen sluiting d.m.v. berichten in lokale kranten, websites specifieke doelgroepen en door middel van een persoonlijke brief.  

Inmiddels zijn veel lokale bankantoren gesloten. Het is daarom interessant en belangrijk om te monitoren in hoeverre de banken zich ook aan deze richtlijnen hebben gehouden.

Wij vragen de lezers van de nieuwsbrief ons te melden hoe hun ervaring is met het sluiten van de bankkantoren en dan met name hoe de banken hierover hebben gecommuniceerd.  Hieronder een aantal punten waarop u kunt reageren.

·         Is in uw gemeente het kantoor van uw bank gesloten?

·         Bent u als klant daarover (tijdig) geïnformeerd en op welke manier?

·         Bent u verwezen naar een locatie van Geldmaat automaat?

·         Heeft uw bank een informatienummer opengesteld?

·         Is in uw gemeente een servicepunt opgericht?

Wanneer u deze vragen wilt beantwoorden of andere ervaringen over het sluiten van bankfilialen wilt doorgeven, dan kunt u, voorzien van uw commentaar, mailen naar: communicatie@koepelgepensioneerden.nl  

De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld; wij geven geen namen en e-mailadressen door aan derden.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode