Handreiking beoordeling concept-transitieplannen beschikbaar voor lidverenigingen

30-12-2023 13:37

Hoewel nog niet duidelijk is wat ‘de politiek’ van plan is met de net voor de zomer aangenomen nieuwe Pensioenwet, is men in de pensioenwereld al een tijdje aan de slag met de daaruit voortvloeiende mogelijke overgang naar een nieuwe pensioenregeling. De redenering is immers dat de wet al in werking is getreden en er veel moet gebeuren voor een dergelijke overgang.

De bal daarbij ligt in eerste instantie bij werkgevers en vakbonden dan wel ondernemingsraden (sociale partners). Die moeten een zogenaamd ‘transitieplan’ opstellen waarin zij aangeven of men wil overstappen naar een nieuwe regeling, waarom dat is en hoe die nieuwe regeling eruit komt te zien.
Op grond van de nieuwe wet moeten zij in de aanloop naar dat plan verenigingen van gepensioneerden horen over de inhoud ervan. Dat is het moment dat gepensioneerden zich kunnen laten horen op voor hen belangrijke onderwerpen.

De Koepel Gepensioneerden ondersteunt zijn lidverenigingen die dat hoorrecht uitoefenen daarbij. Met onder meer scholingsdagen, voorbeeldbrieven, een voorbeeld position-paper, spreekuren en een vorig jaar verschenen Handleiding Hoorrecht. Die ondersteuning, waar veel gebruik van wordt gemaakt, wordt hoog gewaardeerd.

Nu inmiddels de eerste concept-transitieplannen van de band rollen, heeft de Koepel Gepensioneerden onlangs een Handreiking Beoordeling Concept-Transitieplannen opgesteld. Daarin worden bedoelde plannen tegen het licht gehouden en krijgen verenigingen van gepensioneerden handvatten om het concept-plan dat door de bij hun onderneming of in hun bedrijfstak actieve sociale partners is of moet worden gemaakt inhoudelijk te beoordelen. Bedoelde Hand-reiking wordt binnenkort onder de lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden verspreid. In februari organiseert de Koepel bovendien een online bijeenkomst waarin dieper op het beoordelen van concept-transitieplannen wordt ingegaan.

De Koepel Gepensioneerden ondersteunt zijn lidverenigingen niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook in het proces om het wettelijke hoorrecht zo maximaal mogelijk te benutten. En dat is soms nodig, want zeker vakbonden hebben niet altijd de neiging om verenigingen van gepensioneerden op tijd in de procedure om te komen tot een transitieplan te betrekken. Zij zien verenigingen van gepensioneerden toch vooral als concurrent. Dat gevoel werd nog eens versterkt toen de minister in de aanloop naar de nieuwe wet liet optekenen dat de tijd dat je als gepensioneerde mocht aannemen dat de vakbonden als het om pensioen gaat net zo voor jouw belangen opkomen als voor die van werkenden wel voorbij is.

Koepel-voorzitter John Kerstens heeft enige tijd geleden bij diezelfde minister (Schouten) z’n beklag gedaan over het treuzelen van sociale partners. In reactie daarop zijn die door de minister op een en ander aangesproken. In een brief over de nieuwe wet die ze onlangs naar de nieuwe Tweede Kamer stuurde, heeft de minister bovendien de volgende passage opgenomen: ‘Ik herhaal bij dezen graag mijn oproep om deze verenigingen zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken.’ Dat is belangrijk, want hoe eerder verenigingen van gepensioneerden bij een transitieplan worden betrokken, hoe eerder ze de voor gepensioneerden belangrijke punten naar voren kunnen brengen.

John Kerstens: ‘Dat is natuurlijk altijd veel beter dan achteraf alleen gevraagd worden of je bij het kruisje tekent. Overigens zullen onze verenigingen dat nooit doen. Zij nemen het hoorrecht heel serieus. Het is verstandig dat sociale partners dat ook doen. Dat leidt naar mijn overtuiging niet alleen tot betere plannen, maar voorkomt ook gedoe achteraf als gepensioneerden onvoldoende of te laat zijn gehoord. Leg dat dan als sociale partner maar uit aan de rechter, zeker als de minister zich daar herhaaldelijk zo duidelijk over heeft uitgelaten.’

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode