Foutje in vorige Nieuwsbrief

29-05-2022 14:14

In de vorige Nieuwsbrief werd aandacht besteed aan de aangepaste plannen van het kabinet met betrekking tot de koppeling van de AOW en het wettelijk minimumloon. Anders dan in het regeerakkoord aangekondigd, zal de AOW straks (vermoedelijk gedeeltelijk) wèl meegroeien met de voorziene extra verhoging van het wettelijk minimumloon.

De rekening daarvoor echter wordt voor een belangrijk deel bij senioren zelf neergelegd. De befaamde ‘sigaar uit eigen doos’. Dat gebeurt onder andere door het schrappen van de zogenaamde InkomensOndersteuning AOW-gerechtigden (IOAOW). Die voorziet in een maandelijkse bijdrage van momenteel iets meer dan 25€ per maand voor alle AOW’ers. In de vorige Nieuwsbrief werd die verward met de zogenaamde ‘IOAW’, de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Dat was dus onjuist.

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode