Enquête mantelzorg door en voor ouderen

11-06-2022 15:40

Senioren zijn van onschatbare waarde in onze samenleving. Door hun levenservaring bijvoorbeeld. Als goede buur. Als opa en oma. Als vrijwilliger. En als mantelzorger. Want het mag dan zo zijn dat mantelzorg heel vaak verleend wordt áán ouderen, het is evenzeer een feit dat heel veel senioren zelf mantelzorger zijn. Voor hun eígen ouder(-s), voor een broer of zus, voor een of meer kinderen of voor een goede vriend of vriendin.

Een groot aantal mantelzorgers vindt veel voldoening in wat ze doen; ze hebben er voldoende tijd voor en ontvangen de steun die ze zo af en toe nodig hebben. Maar bij een minstens net zo grote groep knelt het. Een deel daarvan valt zelfs uit.

Om meer zicht te krijgen op wat er zoals speelt rondom mantelzorg, welke knelpunten worden ervaren maar ook welke mogelijke oplossingen er zijn, bereidt de Raad van Ouderen | BeterOud (waarin de Koepel Gepensioneerden participeert) een advies voor de politiek voor. In de aanloop daarnaartoe vindt een onderzoek naar ervaringen van mantelzorgers plaats. Dat gebeurt onder meer door middel van een samen met Mantelzorg helpt jou helpen - MantelzorgNL opgestelde enquête.

Het is uiteraard zaak dat die door zo veel mogelijk mantelzorgers wordt ingevuld. Dat kan tot 4 juli aanstaande. Op 22 september worden de resultaten, en de daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen, tijdens een symposium van MantelzorgNL gepresenteerd.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode