Eindelijk aandacht voor alternatieven Pensioenwet

20-06-2022 11:25

Tijdens het op 10 mei door de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek over de nieuwe Pensioenwet heeft John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, er onder meer op gewezen dat vakbonden, werkgevers en politiek nooit echt serieus hebben gekeken naar eventuele alternatieven.

‘Met het wetsvoorstel is een bedrag van bijna 2000 miljard euro gemoeid en zijn de belangen van onder meer ruim drie miljoen gepensioneerden in het geding. Mensen die na een leven lang hard werken willen genieten van een welverdiende oude dag. Die gezien hun leeftijd meestal geen mogelijkheden hebben hun oudedagsinkomen te verhogen door bijvoorbeeld te gaan werken. En die de gevolgen van een slecht pensioen dan ook direct in hun portemonnee voelen. Voor hen hangt dus erg veel af van de keuze voor een nieuw pensioenstelsel.

Die keuze wordt beargumenteerd door te verwijzen naar het verdwenen draagvlak onder het huidige stelsel en de al eerder gememoreerde rol die de rekenrente daarin speelt. Daarbij wordt gesuggereerd dat er maar twee mogelijkheden zijn: of overstappen naar het nu voorgestelde stelsel of veroordeeld blijven tot het huidige stelsel inclusief de nu te hanteren rekenrente. Dat is te zwart-wit; er zijn immers meer mogelijkheden. Het is een omissie dat alternatieven (zoals bijvoorbeeld een zogenaamd reëel stelsel, een kasstroomstelsel of enkele eerder door de Sociaal Economische Raad genoemde opties) niet serieus in ogenschouw zijn genomen. Daardoor ontbreekt een node gemiste objectivering van de nu gemaakte keuze.’

Hoewel de hierboven genoemde partijen tot op de dag van vandaag geen woorden vuil malen aan welk alternatief voor hun eigen plannen dan ook, wordt in diverse media inmiddels wel daarop ingegaan. Zo hebben diverse landelijke dagbladen inmiddels aandacht besteed aan een van die alternatieven, en wel dat van oud-hoogleraar economie Bernard van Praag (lid van de pensioencomissie van de Koepel Gepensioneerden. Afgelopen week deed ook de Volkskrant dat. Bernard van Praag heeft een punt met de pensioenen | De Volkskrant

Koepel-voorzitter John Kerstens ziet in de toegenomen aandacht vooral een bewijs dat de kritiek van seniorenorganisaties op het nu bij de Tweede Kamer liggende wetsvoorstel breed wordt gedeeld: ‘In de media werd de afgelopen jaren in overwegende mate heel erg positief over de nieuwe plannen van kabinet en sociale partners geschreven. Dat is nu aan het veranderen. Net zoals we nu steeds meer deskundigen uit de pensioenwereld zèlf kritische kanttekeningen zien plaatsen. Op de door ons naar voren gebrachte punten ook, zoals de complexiteit van het nieuwe stelsel en het feit dat er heel veel twijfels zijn aan of de beloofde koopkracht voor gepensioneerden straks nou echt dichterbij komt.’

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode