Einde van de acceptgirokaart in zicht

06-11-2021 14:53

In de dagbladen en met name op sociale media verschijnen de laatste dagen onjuiste berichten over de zogenaamde  dwang van de banken door het afschaffen van de acceptgirokaart om op deze manier mensen te dwingen digitaal te gaan bankieren. Alternatieven als incasso-machtiging en overschrijvingsformulieren worden ten onrechte niet genoemd.

Cees van Tiggelen, die de seniorenorganisaties in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) vertegenwoordigt, zet in de hieronder te lezen commentaar het stoppen van de acceptgirokaart in een juist perspectief.

Lees hieronder zijn notitie.

In 2017 kondigden de banken en de overkoepelende organisatie Currence aan in 2019 te willen stoppen met de acceptgiro’s vanwege het sterk verminderde gebruik. Toen ging het nog om ongeveer 20 miljoen acceptgiro’s per jaar. Namens de ouderen en andere maatschappelijke organisaties is daar sterk tegen geprotesteerd. Het voor-genomen besluit is toen van tafel gegaan met de afspraak dat indien een bank in Nederland zou willen stoppen met het verwerken van accepten dat pas zou ingaan na een vol kalenderjaar daarna. Daarnaast hebben wij gepleit voor alternatieven zoals incasso machtiging en handhaven overschrijvingsformulier. 

Aangezien in die tijd aan incasso machtiging enkele nadelen kleefden hebben wij gepleit voor verbeteringen. Die zijn inmiddels gerealiseerd. Wat het overschrijvings-formulier betreft hebben we gepleit voor een betaalinstructie op een factuur. Die is ook gerealiseerd echter is nog voor verbetering vatbaar, (Zie hierna). De laatste paar jaar is er weer het nodige gebeurd: de belastingdienst verstuurt nog nauwelijks acceptgirokaarten, terwijl deze dienst de grootgebruiker was. Goede doelen is een andere grootgebruiker. Met de nationale organisatie goede doelen wordt door de Betaalvereniging frequent overleg gevoerd over alternatieven. De ouderenorganisaties worden daarvan op de hoogte gehouden. Extra aandacht de komende weken van de Betaalvereniging aan de organisatie van Goede doelen lijkt mij op zijn plaats. Daarnaast neemt de digitalisering in hoog tempo toe met als resultaat dat van de huidige 10 acceptgiro’s die worden verzonden er 9 worden overgetypt in internet- en mobiel bankieren. Slechts één formulier wordt door consumenten gebruikt, ondertekend en verzonden aan de bank ter verwerking. Al met al is het aantal enorm gedaald namelijk naar verwachting (realistisch) 2 miljoen per jaar in 2022/2023 (in 1995 was dat nog 300 miljoen). 

Het aantal bedrijven dat nog acceptgiro’s verstuurd aan consumenten is 7.700. Is het een goed bericht voor met name mensen die niet digitaal bankieren zoals bepaalde groepen ouderen? Het antwoord is nee. Voor deze mensen is het zetten van een handtekening en het versturen van het formulier of afgeven bij zijn of haar bank heel gemakkelijk. Het alternatief, namelijk het gebruik van een overschrijvingsformulier, heeft als nadeel dat enkele gegevens zoals naam en rekeningnummer en bedrag en omschrijving moeten worden overgeschreven van een factuur. Die gegevens staan dikwijls op de factuur niet logisch bij elkaar. Bovendien is er een kans dat je een fout maakt bij het overschrijven aanwezig. Daarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van een standaard betaalinstructie op een factuur. Hierin staan de gegevens vermeld. Dit is al een vooruitgang. 

Waar we naar toe willen is dat die betaalinstructie op een vaste plaats staat onderaan de factuur en dat gedeelte eraf geknipt kan worden, je er je bankrekeningnummer op kunt vermelden en van een handtekening voorzien en dan inleveren bij je bank zoals je dat gewend bent. Van een dwang naar digitalisering mag geen sprake zijn. Echter de aantallen acceptgirokaarten zijn zo gering geworden dat voortzetting ervan na 1 juni 2023 niet logisch is. Wat in de 1 ½ jaar vanaf nu wel moet gebeuren is: Goede voorlichting over de alternatieven (door bedrijven en banken en ook door ons als ouderenorganisatie en collega maatschappelijke organisaties en verbetering van de standaard betaalinstructie zoals hiervoor vermeld. Wat communicatie met onze achterban betreft en daar bedoel ik mee de mensen in kwetsbare posities zijn we volop met de banken in gesprek om die te verbeteren. Tot slot: het stoppen met accepten is niet positief voor de huidige gebruikers, maar goede communicatie over en verbetering van de huidige alternatieven kunnen het leed verzachten. We moeten ook zakelijk naar het stoppen kunnen kijken: dit product is aan het eind van de life cycle. 

Cees van Tiggelen, november 2021

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode