Einde debat nieuwe Pensioenwet in zicht?

23-10-2022 20:40

Afgelopen week werd, na maar liefst vier lange sessies, het zogenaamde ‘wetgevingsoverleg’ over de nieuwe Pensioenwet afgerond. Normaal gebeurt dat in één keer. Maar de grote hoeveelheid partijen dat aan het debat meedeed, de talloze vragen die Kamerleden op de minister en op elkaar afvuurden en het feit dat daar nog steeds geen antwoorden op volgden die alle twijfels wegnamen, noopten tot een marathondebat in vier afleveringen.

Direct daarna wierp de ChristenUnie zich op als loopjongen van de eigen minister (Schouten) en gebruikte CU-woordvoerder Ceder de Regeling van Werkzaamheden als gelegenheid om zo snel mogelijk een afrondend plenair debat in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer aan te vragen. Ook dat was ongebruikelijk. Normaliter bepalen woordvoerders in hun eigen procedurevergadering gezamenlijk of en wanneer een wetsvoorstel rijp is voor zo’n afrondend debat. De oppositie nam daar dan ook geen genoegen mee en vroeg (bij monde van Omtzigt) om een mondelinge stemming. Die kwam er. Hoewel alle oppositiepartijen tegen het voorstel van Ceder stemden, haalde dat het wel: in de Tweede Kamer hebben CDA, CU, D66 en VVD immers een (nipte) meerderheid.

In de Eerste Kamer hebben ze die niet. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat minister en coalitiepartijen, ondanks het feit dat die eerste vorige week nog genoodzaakt was de wet opnieuw uit te stellen (deze keer met een half jaar), het tempo in de wetsbehandeling willen houden. 

Terwijl de minister er nu op inzet om Groen Links en PvdA in de senaat aan haar zijde te krijgen (waarover hieronder meer), is de kans groot dat dat niet genoeg blijkt te zijn als de Eerste Kamer na de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar van samenstelling verandert. Kijkend naar de huidige peilingen gaan coalitiepartijen dan immers fors verliezen.

Groen Links en PvdA zijn voornamelijk kritisch op de nieuwe wet omdat die de gedane belofte dat mensen die dat nu nog niet doen straks wèl pensioen gaan opbouwen, flexkrachten en zzp’ers bijvoorbeeld, niet waarmaakt. In het debat probeerde de minister beide partijen tegemoet te komen door een actieplan van vakbonden en werkgevers in het vooruitzicht te stellen dat ervoor moet zorgen dat over vijf jaar het aantal mensen dat geen pensioen opbouwt met de helft is afgenomen. Ze wilde daar echter geen garantie op geven. Een boterzacht voorstel dus, dat zowel Groen Links als PvdA nog niet over de streep leek te trekken. Daar komt nog bij dat ze ook geen gehoor gaf aan de wens van die laatste partij om de tijdelijke soepelere regels om pensioenen in de aanloop naar het nieuwe pensioen-stelsel te kunnen indexeren niet stop te zetten. De minister wil dat ‘eind van het jaar bekijken’. Dat is het moment dat ze duidelijk hoopt te hebben dat het wetsvoorstel het haalt.

Eerstvolgende stap daarbij is dus het plenaire debat in de grote zaal dat er nu komt. Dat zal plaatsvinden op 2 november aanstaande. Aanvang ervan is 10.00 uur. Een eindtijd wordt niet vermeld op de Kameragenda, maar duidelijk is al wel dat die agenda voor de rest van de dag is schoongeveegd. Met andere woorden: er zullen dan geen andere debatten plaatsvinden, want dit wetsvoorstel zal en moet worden afgerond.

Voorafgaand aan dat debat zal de Koepel Gepensioneerden nog een extra rondje langs de voor de uitkomst van het debat cruciale Kamerleden maken. Met nieuwe vragen (om ‘maatmensberekeningen’ bijvoorbeeld, zodat duidelijker wordt wat de effecten van de nieuwe wet zijn) en met nieuwe voorstellen (bijvoorbeeld rondom het hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden).

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode