Eerste Kamer: andere financiering herstel koppeling AOW nodig

16-07-2022 21:50

Eerder al maakte de Eerste Kamer met maar liefst drie moties haar ongenoegen kenbaar over de oorspronkelijke kabinetsplannen om de koppeling van de AOW aan het wettelijk minimumloon gedeeltelijk los te laten. Nadat het kabinet vervolgens besloot die koppeling toch volledig in stand te houden, werd ze recent door de Senaat opnieuw terechtgewezen. Steen des aanstoots was deze keer de door het kabinet gekozen financiering. Die werd eerder door Koepel-voorzitter John Kerstens al gekwalificeerd als een ‘sigaar uit eigen doos’. Kern daarvan was immers dat het voor volledige koppeling benodigde extra budget voor zowat de helft bij senioren zelf werd weggehaald, onder meer door het schrappen van de zogenaamde ‘IOAOW’.

Een door 50PLUS-senator Martin van Rooijen ingediende motie om een andere wijze van financiering te zoeken, werd door de voltallige oppositie in de Eerste Kamer gesteund. Omdat het kabinet in de Senaat geen meerderheid heeft, ligt er nu dus een opdracht voor datzelfde kabinet. Of en hoe ze daar invulling aan gaat geven, is nog onduidelijk.

Voorzitter John Kerstens is toch blij met de aangenomen motie: ‘Dit is opnieuw een duidelijk signaal dat er (eindelijk) op het kabinet gelet wordt als het gaat om de koopkracht van senioren. Hun koopkracht loopt immers al jaren achter en volledige koppeling zonder dat de rekening vervolgens weer bij senioren wordt neergelegd, maakt die achterstand een stukje kleiner. En voor heel veel senioren is dat geen overbodige luxe.’

De financiering van bedoelde koppeling leidde in het recente debat in de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota overigens niet tot een aangenomen motie. Daar hebben coalitiepartijen immers de meerderheid. Bovendien stond dat debat niet zozeer in het teken van de inhoud van de kabinetsplannen, maar van de ‘tassendrager-opmerking’ van PVV-leider Wilders aan het adres van Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode