Druk op pensioenoverleg opgevoerd

24-07-2021 21:21

Zoals bij de laatste algemene vergadering op 16 juni jongstleden (en in het succesvolle pensioen-webinar de week daarna) aangegeven, voert de Koepel Gepensioneerden momenteel de druk op het overleg met minister Koolmees, vakbonden en werkgevers op. Dat gebeurt samen met andere seniorenorganisaties.

Inmiddels nemen de partijen die het pensioenakkoord sloten de inbreng van de gezamenlijke seniorenorganisaties serieus en gebeurt er iets met hetgeen wordt ingebracht. Maar het gaat te langzaam en is nog onvoldoende concreet. Zo is men afgestapt van het idee dat pas als het nieuwe stelsel er is sprake hoeft te zijn van een concreet perspectief op indexatie. Men snapt nu dat dat juist ook al in de aanloop naar dat nieuwe stelsel moet. Anders kun je bij de dik tien jaar dat de meeste pensioenen niet zijn verhoogd er nog eens vijf bijtellen; want het nieuwe pensioenstelsel gaat pas in 2026 of 2027 in. Maar wanneer dat concrete perspectief er dan komt is nog niet duidelijk. En die duidelijkheid moet er wel komen. Hetzelfde geldt als het gaat om de eis van de Koepel Gepensioneerden en collega- seniorenorganisaties dat straks ‘eerlijk naar het nieuwe pensioenstelsel’ moet worden overgestapt. Daarbij moet op de een of andere manier rekening worden gehouden met het feit dat gedurende een reeks van jaren in de pensioenfondsen geld van gepensioneerden naar werkenden is gevloeid. De pensioenen van ouderen werden immers niet geïndexeerd terwijl de premie van werkenden lager was dan eigenlijk zou moeten. Ook daarvan zeggen minister en sociale partners inmiddels dat ze snappen dat daar vóór de overgang naar het nieuwe stelsel naar moet worden gekeken, maar hoe dat gaat gebeuren is nog niet helder.

Daarom heeft voorzitter John Kerstens namens de Koepel Gepensioneerden er in een apart overleg tussen seniorenorganisaties en minister Koolmees stevig op aangedrongen dat die laatste echt iets moet laten zien richting gepensioneerden, omdat hij anders het draagvlak voor zijn plannen verspeelt. De minister heeft daarbij aangegeven op dat duidelijke signaal te willen ‘kauwen’ en daar in een volgend overleg met seniorenorganisaties op terug te zullen komen.

Deze zomer vindt op verzoek van seniorenorganisaties ook nog afzonderlijk overleg plaats met vakbonden CNV en FNV. Want die zeggen in de krant wel dat ook zij vinden dat sprake moet zijn van een snel perspectief op indexatie, maar maken hun woorden aan tafel met de minister niet waar. En dat terwijl ook bij de senioren in hun eigen organisaties de onvrede over de uitwerking van het pensioenakkoord toeneemt.

Wordt vervolgd dus.

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode