Digitale wilsverklaring

24-07-2021 21:20

Iedereen, jong en oud, kan de regie over zijn leven verliezen en kan wilsonbekwaam worden. In 2025 zijn 5 miljoen mensen 65+, hiervan zal helaas de helft ziek worden, zo krijgt 1:3 vrouwen te maken met dementie.

Het opstellen van een wilsverklaring geeft rust voor jezelf en je naasten. De Digitale Wilsverklaring bij Voor-Morgen kan 24 uur per dag geheel zelfstandig thuis online worden opgesteld. Hij is betaalbaar, rechtsgeldig, en bovendien voorzien van een persoonlijke toelichting in een video. De gegevens zijn beveiligd en versleuteld en alleen voor de opsteller te wijzigen. Een arts kan de wilsverklaring digitaal inzien, de echtheid controleren. Voor-Morgen zendt een jaarlijkse herinnering om uw verklaring up-to-date en actueel te houden! De arts weet dus altijd wat het laatste exemplaar is.

Voor-Morgen pleit ervoor dat iedereen een medische wilsverklaring opstelt. Hierin leg je vast welke behandelingen je wel/niet wenst of welke zorgwensen je hebt voor als je het zelf niet meer kan en wijs je een vertegenwoordiger aan

De Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen (www.Voor-Morgen.nl) geeft duidelijkheid, ontzorgt u en uw naasten en geeft u een kleinere kans als kasplant het leven te moeten eindigen. Met uw Digitale Wilsverklaring voorkomt u verder een hoop gedoe en narigheid.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode