Brief naar politiek over ontkoppeling AOW

17-01-2022 13:23

 

Afgelopen week stond de nieuwe ministersploeg van Rutte 4 op het bordes. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Een van de hoofdonderwerpen daarbij zal ongetwijfeld de door het kabinet voorgestelde loskoppeling van de AOW van het minimumloon zijn. Een unicum. Die koppeling is al decennialang de waarborg dat het ‘staatspensioen’ waardevast is. Zelfs tijdens de afgelopen economische crises, waarbij op zowat alles werd bezuinigd, bleef die koppeling intact. En juist nu dit kabinet meer miljarden uittrekt dan ooit, wordt de koppeling ten grave gedragen. Daarmee breekt Rutte 4 met een zowat heilig principe en wordt de deur opengezet naar vaker ontkoppelen.

Direct na verschijning van het coalitieakkoord hebben de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties daarom al aan de bel getrokken. In een gezamen-lijk persbericht werd het kabinet verweten ‘een blinde vlek’ voor de koopkracht van senioren te hebben. In de aanloop naar het debat over de regeringsverklaring hebben we nu alle politieke partijen aangeschreven. Doel van die brief: de ont-koppeling van tafel te krijgen: ‘De AOW is het basisinkomen voor iedere senior in Nederland. Aan die basisvoorziening moet en mag niet worden getornd. AOW’ers hebben immers geen mogelijkheden om hun inkomen op een andere wijze te verhogen. De aangekondigde compensatie in de vorm van een hogere ouderen-korting heeft voor senioren met een laag inkomen geen enkele betekenis.’

In de brief wordt ook de link gelegd met de berekening van het Centraal Planbureau (CPB) waaruit blijkt dat senioren de komende jaren gemiddeld bijna een half procent aan koopkracht inleveren: ‘De plannen zijn des te schadelijker, gezien de koopkrachtvooruitzichten voor gepensioneerden. Zij gaan er volgens de CPB-doorrekening in de komende kabinetsperiode gemiddeld 0,4% per jaar op achteruit, en raken daarmee gemiddeld een half procentpunt per jaar achterop vergeleken met werkenden en uitkeringsgerechtigden. Het overgrote deel van de gepensioneerden blijft voor het twaalfde jaar op rij stevig onder de nullijn, en dit ook nog eens vanuit een uitgangssituatie waarin de prijzen de pan uit stijgen terwijl veel pensioenen al sinds de kredietcrisis niet meer zijn geïndexeerd. In de afgelopen elf jaren was de gemiddelde koopkrachtontwikkeling voor senioren -5%, terwijl werkenden er in dezelfde periode gemiddeld 18% op vooruit gingen.’

Inmiddels is de onrust over de aangekondigde ontkoppeling behoorlijk toegenomen, Zo startten zowel de PvdA als groep Den Haan op hun websites een petitie en drongen de seniorennetwerken van CDA, D66 en VVD er schriftelijk bij hun fracties de plannen in te trekken.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode