Betrek senioren bij het oplossen van de woningnood!

11-09-2021 16:27

Meer dan eens hoor je dat de huidige woningnood deels wordt veroorzaakt door senioren die ‘te grote huizen bezet houden’. Zo introduceerde De Telegraaf pas, in navolging van het begrip ‘vliegschaamte’, de term ‘woonschaamte’: je zou je moeten schamen als je in een te groot huis woont. Want daardoor is er geen plek voor anderen. Onzin: senioren zíjn niet het probleem op de woningmarkt, sterker nog: ook zíj zijn slachtoffer van de woningnood. Ze kunnen vaak geen kant op.

Maar ze kunnen wel bijdragen aan een oplossing: als er voldoende passende woonruimte is voor senioren brengt dat immers de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt op gang. Verhuist een oudere naar een passende andere plek, dan komt er vaak een huis voor een gezin met kinderen vrij dat op zijn beurt mogelijk weer woonruimte achterlaat voor een starter die nu járen lang op de wachtlijst staat. 

De Koepel Gepensioneerden pleit daar al een tijd voor, deze week nog in een gesprek dat voorzitter John Kerstens had met Hans Adriani. Adriani is voorzitter van de landelijke taskforce Wonen en Zorg.

Taskforce Wonen en Zorg (taskforcewonenzorg.nl)

Daarin participeren onder meer gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en de landelijke overheid. Het aanpakken van de woningnood door óók voldoende passende seniorenwoningen te bouwen, maakt prominent deel uit van het door de Koepel en andere seniorenorganisaties gepresenteerde Manifest ‘Op naar een integraal ouderenbeleid’. 

Het lijkt erop dat de politiek zich daar langzaam iets van begint aan te trekken. Zo wordt in het recente ‘concept-regeerakkoord’ dat D66 en VVD deze zomer in elkaar sleutelden expliciet gesproken over extra te bouwen seniorenwoningen en sprak de Taskforce Zorg en Wonen de ambitie uit de komende jaren 60.000 extra woningen voor ouderen te bouwen. Het begin is er, maar nog niet meer dan dat.

Wat óók moet om daar echt een succes van te maken, is senioren en hun organisaties betrekken bij een en ander: wie kent nou de woonwensen en verhuisbelemmeringen van senioren beter dan senioren zelf? Ook die wens van de Koepel vindt steeds vaker gehoor.

  'Meer nodig dan standaardflatje om ouderen uit te groot huis te krijgen' | NOS

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode