Behandeling wetsvoorstel Toekomst Pensioenen in de vertraging?

29-05-2022 14:16

Het kabinet heeft de turbo erop gezet als het gaat om de behandeling van het eind maart ingediende wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Doel daarvan is de behandeling ervan te hebben afgerond voor de zomer, zodat direct daarna de Eerste Kamer aan de slag kan.
Op die manier, zo is de hoop, kan de wet op 1 januari 2023 in werking treden.
Dat is overigens een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Hoewel de Tweede Kamer over haar eigen agenda gaat, en dus ook bepaalt wanneer en in welk tempo wetsvoorstellen worden behandeld, heeft het er alle schijn van dat ook die snelheid wil maken. Althans, de meerderheid van het parlement (zijnde de coalitiepartijen die er de meerderheid hebben en besluiten dus kunnen doordrukken). De inkt van het wetsvoorstel, dat honderden pagina’s telt, was nog niet droog of de eerste zogenaamde schriftelijke vragenronde was al een feit. Zelfs nog vóórdat rondetafelgesprekken konden worden georganiseerd met deskundigen en belanghebbenden (waaronder gepensioneerden). Dat is uitzonderlijk, want meestal leveren die juist informatie op waarop Kamerleden hun vragen baseren. Binnen een mum van tijd, waarbij de ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vermoedelijk flink wat overuren hebben gemaakt, werden de talloze vragen uit bedoelde vragenronde beantwoord. In een epistel van zo’n 150 pagina’s.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer echter besloten tot twee extra stappen:
een tweede schriftelijke vragenronde (mede naar aanleiding van de rondetafel-gesprekken) en een extra rondetafelgesprek. De kans dat die het kabinet gaan afbrengen van haar voornemen de wetsbehandeling in de Tweede Kamer nog voor de zomer af te ronden, is echter niet heel groot.
Ook de extra vragen zijn inmiddels beantwoord en het gevraagde extra gesprek (over het in alle gevallen schrappen van het zogenaamde ‘individuele bezwaar-recht’) heeft vorige week plaatsgevonden.

De Koepel Gepensioneerden en haar partners in de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB en NOOM) hebben eerder aangedrongen op zorgvuldigheid boven snelheid. Vanwege de complexiteit van het wetsvoorstel en de immense belangen die ermee gemoeid zijn. Eenzelfde pleidooi werd gehouden door verschillende deskundigen uit pensioenpraktijk en wetenschap. Het lijkt er voorlopig op dat een en ander tegen dovemansoren is gezegd.

Wordt vervolgd. En snel ook dus.

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode