Collectiviteitskorting op de Zorgverzekering in 2022

De collectiviteitskorting op de premies van de basis- en aanvullende verzekeringen zijn bekend gemaakt. U kunt alles lezen in het pdf-bestand wat is bijgevoegd.

 

Zorgcollectiviteit 2022.pdf

Vooraankondiging campagne Senioren en Veiligheid 

In september start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid. 
Onder de slogan "Maak het ze niet te makkelijk" wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden.Deze campagne heeft als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.

Hierbij werken we samen met o.a. ouderenbonden (waaronder FASv en De Koepel Gepensioneerden), politie, het CCV, Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, telecomsector en zorgpartijen. Ook betrekken we hierin graag zoveel mogelijk gemeenten.Hiervoor willen wij de verenigingen vragen om dit in uw gemeente (b.v. via de gemeente afdeling voorlichting) dit ruim bekend te (laten) maken en zich op te geven als deelnemende partij.

De basis van deze campagne – geen betaalde inzet via tv – is dat op vier verschillende onderwerpen voorlichtingsfilmpjes op hetzelfde moment worden gedeeld door alle partijen via hun communicatiekanalen. Elke week staat een onderwerp centraal en wordt daarover een filmpje gedeeld.

Kees Hulst, bekend van de televisieserie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, is hierbij de hoofdrolspeler en tevens ambassadeur van de campagne. Daarnaast vindt elke dinsdag om 10:30 uur een webinar plaats, gepresenteerd door Catherine Keyl, met panel van inhoudelijke experts over het thema van die week.

Weekno.

Wanneer

Onderwerp

Datum Webinar

Tijd webinar

36

01-09 t/m 07-09

Meekijken bij pinnen

02-09-2020

10.30 uur

37

08-09 t/m 14-09

Babbeltrucs

09-09-2020

10.30 uur

38

15-09 t/m 21-09

Hulpvraagfraude (Whatsapp)

16-09-2020

10.30 uur

39

22-09 t/m 28-09

Phishing

23-09-2020

10.30 uur

De webinars zijn rechtstreeks te zien en terug te kijken via www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
 
De FASv zal, na elke webinar, over het dan behandelde onderwerp verslag doen via een Nieuwsflits of Nieuwsbrief en via de website www.fasv.nl
De filmpjes worden aan alle deelnemende partijen geleverd om deze vervolgens te worden ingezet via ieders communicatiekanalen. De kracht van de campagne zit in dat zoveel mogelijk partijen op hetzelfde moment over hetzelfde thema dezelfde boodschap uitdragen. Daarnaast vragen we elke vereniging om ook zelf na denken over de manier waarop over deze thema’s zoveel mogelijk mensen kunnen worden bereikt, waaronder senioren die geen toegang hebben tot de digitale kanalen.

 

JUNI 2020 - Voorlopige terugblik en korte evaluatie

 

De Corona crisis: Wat gaat dit betekenen?

Nederland is overvallen door het corona-virus. We zijn geconfronteerd met een uitbraak die tienduizenden mensen ziek maakte en die nu al tot bijna 6000 doden heeft geleid. Vele mensen die op de intensive care zijn opgenomen geweest (en het hebben overleefd) blijven nog lange tijd zware klachten houden. Als we niet met zeventien miljoen Nederlanders samen ons best doen om de groeicurve van het aantal besmettingen af te vlakken, zou de zorg in elkaar klappen en zouden met name onze ouderen en kwetsbaren niet de zorg krijgen die nodig is. De capaciteit van onze gezondheidszorg, met name de IC-capaciteit was onvoldoende om deze onverwachte pandemie te weerstaan en daarvan zouden de ouderen de dupe worden. 

 

Was de pandemie onverwacht?

Al sinds jaar en dag wordt door epidemiologen en virologen gewaarschuwd dat de wereld van tijd tot tijd getroffen gaat worden door een Pandemie. De vraag was niet ‘of’ maar ‘wanneer’ die zou uitbreken.  Met SARS (2003), de Mexicaanse griep (2009) en MERS (2012) kregen we voorproefjes die voor Nederland in omvang beperkt bleven. Tussen 2007 en 2011 woedde met name in Brabant de Q-koorts, die naar schatting 100.000 mensen besmette en 74 doden kostte. Ruimschoots voldoende aanleidingen om ons voor te bereiden op een volgende uitbraak, zou je zeggen, maar dat is niet gebeurd.

 

Was de zorg hierop voorbereid?

Vanwege de “marktwerking” in de zorg mogen zorgverleners niet samen werken. Ziekenhuizen mogen  onderling geen afspraken maken, evenmin als huisartsen en thuiszorgorganisaties. Ze moeten concurreren, het is ieder voor zich. Ook de inkoop van medicijnen en hulpmiddelen vindt decentraal plaats. De zorgverzekeraars dwingen de zorgverleners met name te concurreren op prijs en kwaliteit.  Lege bedden kosten geld, dus in Nederland is de beddencapaciteit en in het bijzonder de ic-capaciteit (duur!) afgestemd op de normale bedrijfsvoering. Het heeft ertoe geleid dat er nu onvoldoende IC-bedden waren en dat tot noodgrepen heeft geleid en het verplaatsen van veel patiënten naar andere ziekenhuizen en zelfs naar Duitsland. De rekening moet nog worden opgemaakt en zal betaald moeten worden!   In de afgelopen jaren is de zorg sterk verschoven van langdurige opnames naar dagbehandelingen. Dat betekent voor de ziekenhuizen dat de bedden niet zijn verdwenen, maar ’s nachts leeg zijn. Overdag liggen er vaak achtereenvolgens meerdere patiënten op een bed. In de coronacrisis nam de vraag naar andere ziekenhuiszorg sterk af. Niet alleen omdat de patiënten vanwege angst op besmetting zich niet meldden, maar ook omdat de ziekenhuizen niet direct noodzakelijke zorg uitstelden. Het inlopen daarvan zal vermoedelijk nog zeker één jaar duren!

 

Was er voldoende voorraad aan medische hulpmiddelen?

Ook de voorraden aan medische hulpmiddelen en medicijnen worden zo klein mogelijk gehouden, want zelfs bij een lage rentestand kosten voorraden geld. En waarom zou je voorraden hebben als bestellen zo is  gebeurd? In het afgelopen jaar is echter meermaals gebleken dat de voorraden medicijnen en hulpmiddelen (zoals mondkapjes) onvoldoende waren.  In 2019 werden door de industrie te verwachten leveringsproblemen gemeld voor bijna 2000 verschillende medicijnen. De regering heeft toegezegd daar iets aan te gaan doen. Dat is nog niet gebeurd! Door de prijspolitiek van overheid en zorgverzekeraars ligt de prijs van geneesmiddelen in Nederland ook veel lager dan in de buurlanden. Producenten staan daarvoor niet klaar om aan Nederland als eerste te gaan leveren. Dat merken we af en toe!

 

Hoe is het met de personeelsbezetting?

Er is een heel behoorlijke belangstelling voor het beroep van verpleegkundige. De wervingscampagnes zijn succesvol en het aantal uitvallers tijdens de studie is gering. Echter, de zorgsector is zo lek als een mandje: het personeel loopt er sneller uit dan de opleidingen kunnen bijbenen.  In 2018 verliet bijna één op de vijf zorgmedewerkers hun werkgever, ruim 8% verliet de zorg zelfs helemaal. De oorzaken zijn gevat in een deprimerend  rijtje: hoge werkdruk, last van administratieve taken, onvoldoende werksfeer, onvoldoende professionele trots, niet zelfstandig kunnen werken, onvoldoende flexibiliteit, continuïteit, professionele ontwikkeling, begeleiding op het werk en salaris. Wat men niet meldt is dat veel verplegenden en verzorgenden graag meer willen werken, maar dat de zorgaanbieders geen voltijds contracten aanbieden (lastig roosteren). Dan ga je dus ergens anders full time werken. De regering heeft al aangekondigd dat zij aan de beloning van het personeel in de zorg iets wil gaan doen. Het gebrek aan achting voor het personeel was wel het duidelijkst in de verpleeghuiszorg, waar medewerkers onbeschermd hun werk moesten doen en hier en daar aanwijsbaar het virus hebben verspreid door de instelling. Hoezo bescherming van kwetsbare ouderen?

 

Maatregelen voor de toekomst.

We kunnen er maar het beste van uitgaan dat het corona-virus nog wel enige jaren onder ons zal zijn. Met een beetje geluk is over een paar jaar ongeveer iedereen in Nederland ingeënt, maar tot dan kunnen we periodiek een uitbraak verwachten. En als corona definitief bedwongen is, komt er wel weer iets nieuws. De vraag is of de politiek dan ook weer bereid en in staat is geld uit te trekken om de gevolgen op te vangen. 

 

Wat moet er (minstens) gebeuren:

* Op peil houden van de IC-capaciteit van minstens 2000 bedden.  Er moeten veel meer verpleegkundige  geschoold worden voor de IC en daar ook van tijd tot tijd werken om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Niet alle verpleegkundigen zijn hiertoe bereid en in staat. Extra beloning is dan op zijn plaats.

* De reeds lang in discussie zijnde maatregelen om de zorg efficiënter te maken ook gaan doorvoeren!  Centraal aanhouden van voorraden medicijnen en hulpmiddelen voor enkele maanden ook voor   verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

* Zorgpersoneel betere arbeidsvoorwaarden aanbieden. Uiteraard kost dit meer geld en de zorg kost al veel. Dat zullen wij met zijn allen moeten opbrengen via belastingen en premies. Dat eist ook een goed draaiende economie.

 

Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden

Wanneer u graag de nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden rechtstreeks in uw mailbox wil ontvangen kunt u zich via de website van Koepel Gepensioneerden <>

 

APRIL 2020 - Omroep MAX en de Luisterlijn starten een grote campagne om aandacht te vragen voor ouderen die geïsoleerd raken naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus.

Speerpunt van de campagne is een televisiespot die vanaf dinsdag 17 maart te zien is. In de spot doet MAX-directeur Jan Slagter een oproep om er voor elkaar te zijn, zonder dat we bij elkaar kunnen zijn. Ook wordt het telefoonnummer van de Luisterlijn benoemd. De Luisterlijn zet in deze tijden van quarantaine alle zeilen bij om mensen een luisterend oor te bieden.

Omroepbaas Jan Slagter: “Door de terechte maatregelen van de overheid verliezen steeds meer ouderen het contact met de buitenwereld. Hen wordt geadviseerd om sociale contacten te vermijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Tel daarbij op dat activiteiten in buurt- en verzorgingshuizen massaal worden afgelast. Allemaal belangrijke maatregelen, maar onze ouderen worden hier extra hard door getroffen. Met deze campagne willen we hen laten zien dat we er voor ze zijn. Tegelijkertijd doen we een oproep aan Nederlanders om er vóór elkaar te zijn, zonder dat we met elkaar kunnen zijn.”

Bij de Luisterlijn voeren jaarlijks 1500 vrijwilligers in totaal zo’n 300.000 gesprekken met mensen die zich angstig of eenzaam voelen, of om uiteenlopende reden behoefte hebben aan een luisterend oor. In verband met het coronavirus zijn er extra vrijwilligers ingezet. De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met vrijwilligers te mailen of chatten, dit kan een uitkomst zijn voor mensen met een auditieve beperking. De Luisterlijn biedt een luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te beantwoorden.

Johan Rutten, waarnemend directeur-bestuurder bij de Luisterlijn: “De maatregelen rondom het coronavirus leiden tot meer gevoelens van eenzaamheid, angsten en zorgen. Het gebrek aan sociaal contact zorgt ervoor dat meer mensen zich alleen voelen. Het is belangrijk om hierover te kunnen praten en contact te hebben. Als Luisterlijn spelen we nu een belangrijke rol. Mensen moeten weten dat ze 24/7 terecht kunnen bij onze vrijwilligers. Om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan, hebben we onze vrijwilligers én beroepskrachten gevraagd zich extra in te zetten.”

MAX besteedt de komende periode veelvuldig aandacht aan dit thema. In zijn programma’s op radio en televisie, in het MAX Magazine, op MAXVandaag.nl en op sociale media. De radio- en televisiespotjes worden onder andere uitgezonden in de ledenwerfzendtijd van Omroep MAX. Alle publieke omroepen krijgen jaarlijks van de NPO een aantal weken toegewezen om op radio en televisie leden te werven. “Op dit moment hebben ouderen die geïsoleerd zijn geraakt of dreigen te raken onze maximale aandacht nodig" zegt Jan Slagter.

Programma’s in het teken van het coronavirus.
De komende periode besteden de MAX-programma’s op radio en televisie dagelijks op

NPO 1, NPO 2 en NPO Radio 5 aandacht aan het coronavirus en de impact ervan op het dagelijks leven van ouderen. Alle deelnemende MAX-programma’s komen met updates rondom het coronavirus. De updates richten zich bijvoorbeeld op verbinding in tijden van isolatie, bieden handvatten aan mensen die in de problemen dreigen te raken door quarantainemaatregelen en zorgen voor nieuws en informatie omtrent het coronavirus. MAXVandaag.nl verzamelt op de speciale pagina www.MAXVandaag.nl/coronavirus nieuws en initiatieven rondom het coronavirus uit het hele land.

 

Maart 2020 - Sedert enkele weken staat Nederland en andere landen in de wereld, op zijn kop.

Thuis blijven en thuis werken als het mogelijk is. Restaurants en cafés zijn dicht. In de winkel en op straat 1½ meter afstand van elkaar houden. De Zorg heeft een grote uitdaging. Het massaal applaus op dinsdagavond voor de zorgmedewerkers doet iedereen goed.

Ouderen zijn bezorgd. Men kan wel tegen ons zeggen: maak je geen zorgen, maar velen onder ons voelen dat wel! Meerdere ouderen voelen zich kwets-baarder doordat ze fysiek wat achteruit gaan en ze horen en lezen dan ook nog dat ze tot een kwetsbare groep behoren. En als dan tegen hen gezegd wordt dat zij zich geen zorgen hoeven te maken, dan voelen ze zich niet serieus genomen! 
Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele informatie rondom het coronavirus.
 

WMaar kan je zoal op letten?

 • Vermijd het contact met grotere groepen. Niet voor niets heeft de overheid bepaald dat bijeenkomsten van 100 mensen of meer moeten worden Mvermeden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, beperk het gebruik van openbaar vervoer en vermijd persoonlijke sociale contacten met mensen.
 • Hou in winkels en op straat een afstand van ongeveer 1 ½ meter tot andere mensen.
 • Was regelmatig je handen met zeep gedurende minimaal 20 seconden.
 • In de meeste winkels wordt gevraagd met een pinpas te betalen.
 • Als je zelf niet naar de winkel kan gaan vraag dat dan aan een familielid of bekende of die boodschappen voor je willen doen.
 • Voor de mensen, die wat meer digitaal onderlegd zijn, kunnen ook de boodschappen thuis laten bezorgen door de thuisbezorgservice.

 

Een belangrijk punt is ook de veiligheid. Er bereiken ons berichten over mensen die misbruik maken van de situatie en bij ouderen aanbellen om boodschappen voor ze te doen of om op andere wijze te helpen. Zij hebben echter slechte bedoelingen.

Staan er onbekenden voor de deur, hou de deur gesloten en vraag altijd om identificatie (via de brievenbus) In een latere nieuwsflits komen we op dit onderwerp terug. Als u iemand nodig heeft om u te helpen om boodschappen te doen en als familie dit niet kan, bel dan de plaatselijk seniorenvereniging met de vraag of zij iemand kunnen sturen om te helpen.

Er zijn gelukkig ook heel veel mensen met goede bedoelingen die willen helpen in deze moeilijke tijden. Gezamenlijk slaan we ons door deze periode heen.

Joop Blom

FASv Commissie Communicatie

 

Februari 2020 - Wonen met zorg voor ouderen.

De afgelopen jaren is door de overheid hard gewerkt aan een verandering in het wonen met zorg voor ouderen. De vorige regering heeft ervoor gezorgd dat de verzorgingshuizen, waar men op kosten van de samenleving al met 65 jaar in kon trekken, zijn opgeheven. Zij kostten erg veel geld en er verbleven ook vele ouderen die ook best thuis of een aangepast huis hadden kunnen blijven wonen. Echter men gaf erg weinig aandacht aan het feit dat langer thuis wonen ook om aanpassing vraagt van huizen en de verzorging. Langer thuis wonen was wel een van de aandachtspunten in het in 2017 door minister Hugo de Jonge van VWS  gestart project: “Pact voor de ouderenzorg”. Echter, Nederland was en is moeilijk in beweging te krijgen hiervoor. Dus heeft minister de Jonge in het najaar van 2019 3 opdrachten gegeven voor een plan van aanpak.

 1. Een Regelmatige) bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle ouderenorganisaties in Nederland, waaronder FASv, om te komen tot een plan van aanpak vanuit de ouderenorganisaties (Helaas wilde alleen de ANBO hieraan niet deelnemen). De discussie duurt voort en wij hopen dat in de loop van dit voorjaar er concrete voorstellen komen vanuit deze groep. Het zou goed zijn als de ouderenorganisaties in het kader van belangenbehartiging tezamen met het ministerie tot een goed plan kunnen komen.
 2. De commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen.

Deze commissie, onder voorzitterschap van Wouter Bos, met medewerking van bijna 100 gesprekpartners, waaronder ouderen en ouderenorganisaties heeft in januari 2020 een advies uitgebracht onder de titel: “Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies”

Er zijn 35 deeladviezen in opgenomen aan ministeries, gemeenten, woningbouwverenigingen, ouderen- en patiëntenorganisaties zorgverzekeraars etc., maar ook aan de ouderen zelf: Zorg ook voor elkaar en zorg voor een goed sociaal netwerk om je te helpen, zorg voor informele steun en steun door mantelzorgers. Maar ook: Overheid:  zorg voor steun van die mantelzorgers! De overheid krijgt ook het advies om alle zorg thuis onder te brengen in één wet en niet in 3 wetten met 3 uitvoerders zoals nu. Maar ook wordt gevraagd voor oplossingen voor het feit dat er door krimp van de arbeidsmarkt en een grotere vraag door ouderen te weinig medewerkers gevonden kunnen worden om de thuiswonende oudere bij te staan. Gemeenten worden geadviseerd om het wonen op zich aan te pakken met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen en al degenen die erbij betrokken kunnen zijn. Belangrijk is ook het adviseren van individuele ouderen die zelfstandig in hun huidige woning willen blijven wonen worden. Goede adviezen en nu maar hopen dat men dit oppakt.

 1. Ook is op verzoek van de minister 4 maanden geleden een “taskforce Wonen en Zorg” opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries, woningbouwverenigingen, gemeenten en de vereniging van verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties onder leiding van de heer Hans Adriani. Zij zochten naar een gezamenlijke aanpak om gemeenten te ondersteunen in hun regierol voor de oplossing van de problemen op het gebied van wonen, zorg, weeflijn en leefbaarheid voor ouderen. Zij brachten in februari hun advies uit. De uitgangspunten hierbij zijn:
 1. Samenwerking van alle instanties in de gemeente die met het wonen en zorg in die gemeente te maken hebben is nodig.
 2. De gemeente moet het voortouw nemen.
 3. Er moet vooral gezocht worden, naast nieuwbouw, naar oplossingen in transformatie van bestaande bouw en doorstroming Het moet lokaal gebeuren na een grondige analyse van de komende en huidige problemen.

Men moet uitgaan van een vraag-gerichte benadering en men stelt voor dat in 2021 met alle gemeenten in Nederland prestatieafspraken zullen en kunnen worden gemaakt.

Daarnaast heeft ook de Tweede Kamer in oktober j.l. nog een hoorzitting hierover georganiseerd, waar veel organisaties, ook de ouderenorganisaties, hun ideeën en meningen konden ventileren.

Veel adviezen , maar wat gaat er nu gebeuren?

Er is deze regering veel aan gelegen dat dit jaar dit nu al urgente, maar in de komende jaren veel urgenter wordend probleem, wordt aangepakt en in de komende jaren tot oplossing wordt gebracht. De ouderenorganisaties staan hierachter, de Koepel Gepensioneerden en FASv uiteraard ook. Maar ook de individuele oudere zal zelf aandacht moeten geven aan dit probleem: Wil ik in mijn huidige woning ouder worden en wat moet er dan gebeuren op dit te kunnen doen?

In de gemeente zal deze problematiek een grote aandacht moeten krijgen. Het is goed dat u in uw vereniging eens over deze problematiek praat en gaat kijken hoe u in uw gemeente, eventueel ook met andere ouderenorganisaties dit aan de orde kan worden gesteld en hoe u hieraan zal kunnen meewerken. De ouderen en as. Ouderen in een gemeente moeten niet (klagend?) zitten afwachten wat de gemeente gaat doen op dit terrein, maar actief de gemeente pressen om dit, tezamen met de vertegenwoordiging van de ouderen en andere belanghebbenden, aan te pakken.

Mocht u een van de adviezen willen lezen, zij zijn beschikbaar via het besloten deel van op de website van FASv. www.fasv.nl

 Veel succes ermee.

Wordt vervolgd

Joop Blom.

FASv, Commissie Communicatie

 

 

 

 

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode